Saopštenje

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir  Milojević  zahvalio se na dosadašnjoj saradnji i pomoći koju USAID u Srbiji-Projekat  za reformu pravosuđa i odgovornu vlast pruža pravosuđu Srbije, naročito prekršajnim sudovima , Upravnom sudu, ali i Visokom savetu sudstva  i izrazio nadu da će se uspešna saradnja nastaviti i u narednom periodu, jer ima puno prostora za to. Takođe je  istakao da su za srpsko pravosuđe vrlo značajni projekti koji se implementiraju u pravosudni sistem RS.

Posebno ih je upoznao sa svojim viđenjem trenutnog stanja u sudstvu i predočio prioritete u iznalaženju rešavanja problema sa kojima se naročito susreću sudovi, koji su počeli sa radom 1.1.2014. godine.

Na sastanku je posebno bilo reči o  radu u narednom periodu, u kome će aktivnosti USAID-Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast biti usmerene na materijalne projekte u cilju poboljšanja uslova rada u sudovima i na pružanje stručne pomoći zaposlenima u sudovima u IT sektoru.