Saopštenje

Predstavnici Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koju su činili direktorka misije USAID-a u Srbiji,  Suzan Fric, direktor USAID kancelarije za demokratiju i upravljanje Piter Vibler, menadžer SPP projekta Milena Jenovai i menadžer JRGA projekta Marko Pjević, posetili Vrhovni kasacioni sud.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević primio je predstavnike Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koju su činili direktorka misije USAID-a u Srbiji,  Suzan Fric, direktor USAID kancelarije za demokratiju i upravljanje Piter Vibler, menadžer SPP projekta Milena Jenovai i menadžer JRGA projekta Marko Pjević i izrazio veliko zadovoljstvo zbog ponovnog susreta. 

Direktorka misije USAID-a u Srbiji,  Suzan Fric se zahvalila na srdačnim prijemima predstavnika USAID-a u Srbiji u Vrhovnom kasacionom sudu i istakla postojanje vrlo uspešne saradnje koja se ostvaruje od kad on rukovodi Vrhovnim kasacionim sudom, ali i spremnost da USAID i dalje podržava realizaciju projekata koji će pomoći da sudovi u Republici Srbiji poboljšaju svoj rad. 

Predsednik Suda Dragomir Milojević istakao je značajnu uslogu USAID u mnogim aktivnostima koje je Vrhovni kasacioni sud preduzeo u 2013. godini, ali i u godinama koje su joj prethodile i najavio nove projekte kojima treba da se ostvari zajednički cilj koji je sa svojim timom postavio, kako bi podigao urušen ugled sudova od 2010. godine i da veruje da će u tome i dalje biti podržan od USAID-a. 

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda takođe je istakao i značaj svih do sada realizovanih projekata u saradnji sa USAID-om, kao što je elektronsko vođenje predmeta i smanjenje broja starih predmeta i da su rezultati ovih projekata u sudovima gde su  implementirani najbolji pokazatelji njihove uspešnosti. 

Presednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević je istakao i postojanje problema sa kojima se susreću sudovi u svom radu u novoj mreži sudova: od smeštajnih uslova, tehničke opremljenosti, ljudskih resursa, ali smatra da se ovom problemu mora prići kompleksnije i da Vrhovni kasacioni sud i Visoki savet sudstva u okviru svoje nadležnosti preduzimaju sve mere za iznalaženje rešenja. 

U nastavku razgovora, direktorka USAID-a Suzan Fric i članovi njene delegacije i predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević predložili su formiranje zajedničkog tima za stvaranje novih programa za sprovođenje aktivnosti i precizirali plan aktivnosti tima za naredni period.