Saopštenje

Vrhovni kasacioni sud i USAID predstavili Nacionalni plan za smanjenje broja starih predmeta predsednicima svih sudova u zemlji.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević predstavio je u prostorijama Palate pravde u Beogradu, Nacionalni plan za smanjenje broja starih predmeta i strateški cilj Plana po kome bi broj od 1,75 miliona starih predmeta u 2013. godini, tokom narednih pet godina trebalo da bude smanjen za 80%, odnosno na oko 350.000 starih predmeta. To znači da bi svi sadašnji stari predmeti morali biti rešeni, jer će narednih godina jedan broj novih predmeta preći u stare. Plan je da 2018. godine ne bude nijednog predmeta starijeg od pet godina, da se za 80 % smanji broj predmeta starih između tri i pet godina i da se za 60 % smanji broj predmeta koji traju od dve do tri godine. ''To možda jeste ambiciozan cilj, ali ćemo, ako sudije budu vredno radile, uspeti da ga postignemo'', poručio je predsednik suda Milojević.

U cilju ostvarenja Plana za smanjenje broja starih predmeta, Vrhovni kasacioni sud izradio je dokument „Jedinstveni program rešavanja starih predmeta u Republici Srbiji“, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj – USAID- Program podele vlasti (SPP). Direktor ovog USAID-ovog Programa, Brajan LeDuk poručio je predsednicima svih sudova da će ''kraći sudski procesi visokog kvaliteta povećati poverenje javnosti u sudove''.

U Nacionalnom planu za smanjenje broja starih predmeta navode se četiri mere za postizanje ciljeva koji se tiču smanjenja broja starih predmeta: unutrašnje organizacione mere, bolja saradnja sa spoljnim partnerima, proceduralne mere i povećanje stepena poverenja javnosti u rad sudova. Sve su već primenjene tokom saradnje koju je SPP ostvario sa pilot-sudovima i u velikoj meri su doprinele ubrzanju rada na predmetima, o čemu je govorio i predsednik Milojević, podstičući predsednike sudova da upotrebe tehnike koje su se već pokazale uspešnim u deset pilot-sudova sa kojima sarađuje USAID. 

„Plan predviđa smanjenje broja starih predmeta brzinom od 20% godišnje, a napredak će pratiti posebna radna grupa koju je osnovao Vrhovni kasacioni sud. To su standardi kojima bi sudovi trebalo da streme. Kraći ali i dalje kvalitetni sudski postupci će dovesti do povećanog stepena poverenja javnosti u rad sudstva i doprineti tome da okruženje u Srbiji postane bolje za one koji ovde žele da investiraju'', izjavio je direktor USAID-ovog Programa podele vlasti Brajan LeDuk.

USAID-ov Program podele vlasti pruža pomoć sudstvu Srbije u njegovim nastojanjima da radi efikasnije i da uspešnije izlazi u susret potrebama građana, tako što, između ostalog, pomaže u obuci sudija na temu upravljanja predmetima, čime se smanjuje broj starih predmeta i odugovlačenje u sudskim postupcima.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević podsetio je čelne ljude svih sudova u Srbiji da je od 1. januara 2014. zakonom uvedeno pravo građana da redovnim sudovima podnose zahteve za naknadu štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku     i naglasio: ''Sve zavisi samo od nas sudija i predsednika sudova. Sva odgovornost je na nama. Svi smo na zajedničkom zadatku da poboljšamo stanje u pravosuđu. Ako hoćemo bolju Srbiju – moramo malo da zapnemo. Sad nam je prilika da nešto popravimo''.