Saopštenje - međunarodna saradnja

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević razgovarao je danas sa šefom Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, ambasadorom Majkl Devenportom.

Na sastanku, održanom u kabinetu predsednika Vrhovnog kasacionog suda, razgovaralo se o trenutnom stanju u sudstvu, o ulozi Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva u sprovođenju mera i aktivnosti iz Akcionog plana za primenu Nacionalne strategije reforme pravosuđa i Akcionog plana za borbu protiv korupcije, a sve u cilju podizanja kvaliteta pružanja usluga u sudovima i poboljšanja efikasnosti sudova u postupanju.

Predsednik Milojević izrazio je spremnost ka daljem jačanju kapaciteta pravosudnih institucija, uz podršku Evropske unije, koju je i do sada ocenio kao važnu i ukazao na značaj pokretanja i realizacije zajedničkih projekata u oblasti pravosuđa. Ocenio je da je u narednom periodu ključan rad na usklađivanju srpskog zakonodavstva sa evropskim, ali je akcenat stavio na primenu zakona, jer bez njihove dobre primene nema ni suštinskih reformi. Dragomir Milojević je upoznao ambasadora Majkl Devenporta da je Vrhovni kasacioni sud doneo Jedinstveni program rešavanja starih predmeta, da je formirana Radna grupa za njegovu primenu, kao i da se trenutno radi na godišnjem izveštaju o radu sudova.

Ambasador Majkl Devenport podvukao je značaj početka pregovora i istakao da postoje jasni prioriteti u tom procesu, a to su poglavlja 23 i 24, i to jačanje vladavine prava, reforma pravosuđa i borba protiv korupcije. Istakao je da je u oblasti pravosuđa neophodno da se pokaže suštinski napredak i posebno ukazao da je potrebno da se unapredi rad na efikasnosti sudova. U tom smislu Evropska unija će pružiti podršku da se situacija poboljša.