Saopštenje Opšte sednice od 22.03.2013.

S A O P Š T E NJ E

Gostujući u jutarnjem programu RTS-a 22. 03. 2013. godine potpredsednica Socijalističke partije Srbije Dijana Vukomanović je izjavila: „da nije dobro da SNS smatra da bi njihovi ljudi trebalo da vode sve tri grane vlasti – zakonodavnu, izvršnu i sudsku.“

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda smatra da je navedena izjava potpredsednice Socijalističke partije Srbije nedopustiva. Sudska vlast je nezavisna od zakonodavne i izvršne vlasti. Za sudsku vlast je bez uticaja iz koje političke partije je ministar pravde jer on nije na „čelu“ sudske vlasti, već predsednik Vrhovnog kasacionog suda kao najvišeg suda u Republici Srbiji.

Predsedavajući Opšte sednice

V.f. predsednika

Vrhovnog kasacionog suda

Dragomir Milojević

U Beogradu, 25.03.2013.godine