Saopštenje opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda (30.10.2012)

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Službeno
30. 12. 2010. godine
B e o g r a d

S A O P Š T E NJ E

OPŠTE SEDNICE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda izražava ozbiljnu zabrinutost izmenama seta pravosudnih zakona, koje je na jučerašnjoj sednici donela Narodna skupština, bez prethodnog upoznavanja i izjašnjavanja stručne javnosti, budući da se njima uvodi retroaktivnost i narušava ustavno načelo stalnosti sudijske funkcije.    

OPŠTA SEDNICA
VRHOVNOG KASACIONOG SUDA