Saopštenje sa sastanka sa predstavnicima USA ambasade 18.06.2013.

Vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, primio je danas predstavnike Američke ambasade u Beogradu, koju su činili, Glavni pravni savetnik Ministarstva pravde SAD, David Luis i savetnik za borbu protiv korupcije Ministarstva pravde SAD, Analu Tirol. Glavna tema razgovora bili su postignuti rezultati u dosadašnjoj saradnji i njeno dalje unapređenje, kao i buduća podrška i aktivnosti na projektima koji su u toku.

V.f. predsednika suda Dragomir Milojević zahvalio se na dosadašnjoj saradnji i podršci koju Ambasada Sjedinjenih američkih država pruža pravosuđu Srbije, radeći na projektima koji doprinose otvorenom, efikasnom i transparentnom radu sudova.

V.f. predsednika suda je na sastanku izneo svoje viđenje stanja u sudstvu, predočio prioritete Visokog saveta sudstva u narednom periodu i prisutne kratko upoznao sa novom Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa 2013-2018 i aktivnostima koje će se preduzimati u cilju implementacije Akcionog plana.

Posebno je istaknuta potreba da se dalje nastavi sa programima obuke sudija i tužilaca koji se sprovode u Pravosudnoj akademiji, u saradnji sa Kancelarijom stalnog predstavnika Ministarstva pravde SAD i Misijom OEBS u Srbiji o primeni novog Zakonika o krivičnom postupku, kao i sa obukom budućih predavača o primeni novog ZKP-a. Na sastanku je dogovoreno da je neophodno da radna grupa za izradu Priručnika za primenu sporazuma o priznanju krivici nastavi sa radom.