Saopštenje sa sastanka sa visokim komesarom UN 18.06.2013.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, primio je danas Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava, gospođu Navanetem Pilaj, sa saradnicima. Sastanku su prisustvovali zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda, sudija Janko Lazarević i sudija Vida Petrović Škero. 

V.f. predsednika suda informisao je Visokog komesara o aktivnostima koje se preduzimaju u cilju unapređenja zaštite ljudskih prava u postupcima pred sudovima. Na sastanku je istaknut značaj donošenja nove Nacionalne strategije za reformu pravosuđa 2013-2018, koja postavlja okvire za unapređenje nezavisnosti pravosuđa, kvaliteta pravde, uspostavljanje stručnog, efikasnog i odgovornog pravosuđa, koje je u svom radu otvoreno i u čiji rad građani imaju poverenja. Posebno je bilo reči o novim procesnim zakonima, koji treba da doprinesu ubrzanju postupaka pred sudovima, a ukazano je i na izmene i dopune Krivičnog zakonika, kojim se uvodi, da će sud mržnju ceniti kao posebnu otežavajuću okolnost prilikom odmeravanja kazne, što je upravo usmereno na jačanje ljudskih prava i na borbu protiv svakog oblika diskriminacije.

Visoki komesar za ljudska prava je posebno istakla neophodnost da se sudovi u svojim odlukama direktno pozivaju i primenjuju ratifikovane međunarodne dokumente, da je neophodno da se građanima obezbedi dostupnost pravdi, blagovremenost i efikasnost u postupanju i suđenje u razumnom roku, kako bi građani svoja prava mogli da ostvare pred sudovima, jer, kako je zajednički zaključeno, na sudovima je da budu „čuvari“ ljudskih prava.

Visoki komesar Ujedinjenih nacija je ponudila pomoć u pripremanju i sprovođenju programa obuke za sudije koja se sprovodi u Pravosudnoj akademiji, kada je reč o programima zaštite ljudskih prava i ponudila pomoć da se široko distribuiraju priručnici i vodiči Kancelarije Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava.