Saopštenje sa sednice kolegijuma Vrhovnog kasacionog suda

Kolegijum Vrhovnog kasacionog suda ponovo ukazuje javnosti da je sudska vlast nepristrasna, nezavisna i samostalna od zakonodavne i izvršne vlasti, pa stoga neprimerene izjave pojedinih nosilaca javnih funkcija kojima se čini pokušaj uticaja na tok i ishod sudskih postupaka, predstavljaju nedozvoljeno uplitanje politike i urušavanje ugleda sudske vlasti, a time i statusa sudova.

Predsedavajući sednice Kolegijuma
v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda

Dragomir Milojević