Saopštenje sa zajedničke sednice Građanskog i Krivičnog odeljenja, od 19. marta 2013. godine

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Broj: Su  I – 7  12/13
19.03.2013. godine
B e o g r a d

Izvod iz zapisnika sa zajedničke sednice Građanskog i Krivičnog odeljenja

Vrhovnog kasacionog suda, od 19.03.2013.godine

SAOPŠTENJE

Većinom glasova prisutnih članova svakog odeljenja odlučeno je da se članovima Visokog saveta sudstva iz reda sudija uputiti apel da podnesu ostavke. VKS smatra da su oni izgubili legitimet, jer 1/3 sudija nije učestvovala u predlaganju i izboru kandidata za člana VSS (etička odgovornost), kao i da treba da budu pozvani na odgovornost jer nisu ispunili zakonom predviđene obaveze  (ocenjivanje sudija izabranih na trogodišnji mandat, nedonošenje opštih akata i dr.).

Zajednička sednica se saglasila da je nužno donošenje novog Zakona o Visokom savetu sudstva, kojim bi bilo uređeno pitanje odgovornosti i razrešenja članova VSS, ali ne da zakonskim izmenama retroaktivno prestane mandat članovima Visokog saveta sudstva iz ovih razloga.