Saopštenje za javnost

„Pomoć u jačanju demokratije u Srbiji predstavlja jedan od naših najvećih prioriteta u Ambasadi, a Vaš rad u pravosuđu od ključnog je značaja za taj uspeh: nezavisnost pravosuđa, reforma krivičnog pravosuđa, borba protiv korupcije i unapređenje efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti državnih institucija – sve to je od vitalnog značaja“, izjavio je ambasador Kirbi.

Preuzeto sa internet prezentacije Programa za podelu vlasti (SPP)