Sastanak predsednice Vrhovnog kasacionog suda sa predsednicima osnovnih sudova

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović sastala se sa predsednicima osnovnih sudova 9. maja 2022. godine u Beogradu, povodom Godišnjeg izveštaja o radu sudova u Republici Srbiji za 2021. godinu.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda je ukazala na to da uporedni podaci iz Izveštaja o radu sudova, ukazuju na smanjenje savladavanja priliva.

Govoreći o starim predmetima, predsednica Vasović je istakla da je nedopustivo postojanje predmeta starih preko deset godina u osnovnim sudovima, posebno u krivičnoj i materiji radnih sporova, te da ne postoje nerešivi predmeti.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda je podsetila predsednike osnovnih sudova da je njihova dužnost da vode računa o primeni Etičkog kodeksa sudija i pozvala ih da se obrate Etičkom odboru Visokog saveta sudstva.

Vrhovni kasacioni sud prikuplja i obrađuje pojedinačne statističke izveštaje o radu svih sudova u Republici Srbiji.