Sastanak predsednika i sudija Vrhovnog kasacionog suda sa predsednicima svih sudova u Srbiji

Vrhovni kasacioni sud u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope, 29. avgusta 2017. godine u Palati Srbija u Beogradu, organizovao je sastanak predsednika i sudija Vrhovnog kasacionog suda sa predsednicima svih sudova u Srbiji.

Uvodnim rečima obratili su se predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Tim Kartrajt.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević je istakao da su brojna sporna pitanja sa kojima se susreću sudovi u Srbiji „razrađena“ u primerima sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava. „Internacionalizacija unutrašnjih sporova može se sprečiti poštovanjem evropskih standarda u praksi pred domaćim sudovima“, rakao je predsednik Vrhovnog kasacionog suda.

Govoreći o medijaciji, predsednik Milojević je ukazao na značaj medijacije kao alternativnog načina rešavanja sporova, u cilju smanjenja broja predmeta u sudovima i podsetio da su Vrhovni kasacioni sud, Visoki savet sudstva i Ministarstvo pravde doneli Uputstvo za unapređenje medijacije u Republici Srbiji.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je predstavio Izveštaj o radu sudova za period januar-jun 2017. godine sa osvrtom na realizaciju Izmenjenog Jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta.

Na sastanku su razmatrana sporna pitanja u primeni Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, predstavljeni šestomesečni rezultati rada sudova i prezentovana Centralna statistika radi unapređenja prikupljanja statističkih podataka.

Sastanci predsednika i sudija Vrhovnog kasacionog suda sa predsednicima svih sudova, povodom primene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, održani su  i 22. decembra 2015. godine i 2. marta 2016. godine.