Sastanak predsednika sudova sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu

Sastanak predsednika osnovnih i viših sudova sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu sa predsednikom Apelacionog suda u Novom Sadu održan je 30. septembra 2020. godine u Višem sudu u Zrenjaninu.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević prisustvovao je sastanku.

Na sastanku se razgovaralo o Šestomesečnom izveštaju o radu Apelacionog suda u Novom Sadu za 2020. godinu i o radu sudova tokom vanrednog stanja.