Sastanak predsednika Vrhovnog kasacionog suda sa šefom misije Saveta Evrope u Beogradu

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa šefom misije Saveta Evrope u Beogradu Tobiasom Flesenkemperom, 12. septembra 2019. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Na sastanku se razgovaralo o aktuelnim pitanjima i stanju u pravosuđu, etici i odgovornosti sudija i predstojećim izmenama Ustava. Naglašena je neophodnost daljeg usavršavanja sudija i razmena iskustava sa sudijama iz država članica Evropske unije.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda se zahvalio na doprinosu Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu u procesu jačanja vladavine prava i sprovođenju pravosudnih reformi.

Na sastanku je istaknuto obostrano zadovoljstvo zbog dosadašnje uspešne saradnje Vrhovnog kasacionog suda i Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu i izražena je spremnost za unapređenje saradnje.