Sastanak predsednika Vrhovnog kasacionog suda sa ambasadorom Misije OEBS-a u Srbiji

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa šefom Misije OEBS-a u Srbiji NJ.E. Andreom Oriciom (Andrea Orizio), 8. maja 2017. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Na sastanku se razgovaralo o saradnji Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva sa Misijom OEBS-a u Srbiji.

Istaknut je značaj unapređenja dalje saradnje i pomoći od strane Misije OEBS-a, za Vrhovni kasacioni sud kao najviši sud u Srbiji i Visoki savet sudstva kao garant nezavisnosti i samostalnosti sudske vlasti.