Sastanak predsednika Vrhovnog kasacionog suda sa Delegacijom Državnog tužilaštva Republike Slovenije

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, sastao se sa Delegacijom Državnog tužilaštva Republike Slovenije, 3. novembra 2016. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Delegaciju Državnog tužilaštva Republike Slovenije su činili Vrhovni državni tužilac dr Zvonko Fišer, zamenik Vrhovnog državnog tužioca Mirko Vrtačnik i direktor Vrhovnog državnog tužilaštva Boštjan Škrlec.

Sastanku su prisustvovali i Republički javni tužilac Zagorka Dolovac, zamenik Republičkog javnog tužioca Gordana Janićijević, Tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić i zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda sudija Janko Lazarević.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, upoznao je Delegaciju Državnog tužilaštva Republike Slovenije sa organizacijom i nadležnostima Vrhovnog kasacionog suda i sudova u Republici Srbiji.

Na sastanku su razmenjena mišljenja i iskustva i naglašena spremnost za unapređenjem saradnje između sudova i tužilaštava Srbije i Slovenije.