Sastanak predsednika Vrhovnog kasacionog suda sa generalnim direktorom Direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa generalnim direktorom Direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope Hristosom Jakomopulosom 3. aprila 2018. godine u Beogradu.

Na sastanku se razgovaralo o ustavnim reformama u Srbiji i o saradnji Vrhovnog kasacionog suda i Kancelarije Saveta Evrope.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je generalnom direktoru Direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope ukazao na to da su Vrhovni kasacioni sud i Visoki savet sudstva razmatrali Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije. Vrhovni kasacioni sud je na Opštoj sednici održanoj 8. i 9. februara 2018. godine, izvršio Analizu radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije. Visoki savet sudstva je na sednicama održanim 25. januara i 13. februara 2018. godine, usvojio dokument Mišljenje i sugestije Visokog saveta sudstva na amandmane Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije.

Analizirajući dostignuća i rezultate projekata i programa Kancelarije Saveta Evrope, čiji je korisnik Vrhovni kasacioni sud, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i generalni direktor Direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope su ocenili da su postignuti zapaženi rezultati na polju ujednačavanja sudske prakse.