Sastanak predsednika Vrhovnog kasacionog suda sa predsednicima tri osnovna suda u Beogradu

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević održao je 14. novembra 2017. godine u Vrhovnonom kasacionom sudu, sastanak sa predsednicima Prvog, Drugog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu.

Na sastanku se razgovaralo o raspodeli „Iv“ predmeta i iznalaženju rešenja problema u vezi smeštajnih uslova, tehničke opremljenosti i broja osoblja kako bi se obezbedila veća efikasnost u izvršnim postupcima.

Sastanku su prisustvovali i zamenica predsednika Apelacionog suda u Beogradu Milica Popović Đuričković, predsednik Višeg suda u Beogradu Aleksandar Stepanović i Milan Nikolić predstavnik projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“, koji finansira EU, a koji je podržavao Prvi, Drugi i Treći osnovni sud u Beogradu u aktivnostima raspodele „Iv“ predmeta.