Sastanak predsednika Vrhovnog kasacionog suda sa predstavnicima Odbora za ustavna pitanja Evropskog parlamenta

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa predstavnicima delegacije Odbora za ustavna pitanja Evropskog parlamenta, koju je predvodio predsednik Odbora Đerđ Šepflin, 23. maja 2017. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Na sastanku je razmatrana uloga Vrhovnog kasacionog suda u evropskim integracijama i dosadašnja reforma sudstva.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je upoznao predstavnike Evropskog parlamenta sa organizacijom i nadležnostima sudova u Srbiji i sa ulogom Vrhovnog kasacionog suda u evropskim integracijama i sprovođenju obaveza u skladu sa Nacionalnom strategijom za reformu pravosuđa i Akcionim planom za Poglavlje 23.

Predsednik Milojević, ukazao je na aktivnosti u vezi sa poboljšanjem efikasnosti rada sudova i ujednačavanjem sudske prakse i istakao značaj predstojećih ustavnih reformi u vezi sa položajem sudstva.

Predstavnici Odbora za ustavna pitanja Evropskog parlamenta borave u poseti Srbiji od 22. do 24. maja 2017. godine.