Sastanak predsednika Vrhovnog kasacionog suda sa predstavnicima Sindikata pravosuđa Srbije

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević održao je sastanak sa predstavnicima Sindikata pravosuđa Srbije, 14. novembra 2017. godine u Vrhovnonom kasacionom sudu.

Na sastanku se razgovaralo o statusu državnih službenika i nameštenika u sudovima i javnim tužilaštvima.

Predsednici Sindikata pravosuđa Srbije su upoznali predsednika Vrhovnog kasacionog suda sa aktivnostima Sindikata a posebno sa pismenim obraćanjima ministarstvima pravde i finansija u cilju poboljšanja položaja zaposlenih u sudovima i javnim tužilaštvima.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva je pozdravio napore Sindikata u ostvarivanju boljeg položaja zaposlenih i istakao je i ulogu predsednika sudova u popunjavanju sistematizovanih a nepopunjenih radnih mesta, raspisivanjem konkursa za prijem u radni odnos državnih službenika i nameštenika.