Sastanak Radne grupe za praćenje primene Jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta

Radna grupa za praćenje primene Jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta, održala je sastanak 11. decembra 2015. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Na sastanku su članovi Radne grupe izveštavali o sprovođenju mera iz pojedinačnih programa rešavanja starih predmeta u sudovima u kojima su doneti, a potom je  analizirana realizacija mera predviđenih Jedinstvenim programom rešavanja starih predmeta i Posebnim programom mera za rešavanje starih izvršnih predmeta.

Na sastanku je donet Zaključak, da sudije koje postupaju u 20 najstarijih predmeta prema datumu inicijalnog akta u osnovnim i višim sudovima, iste reše u skladu sa Sudskim poslovnikom - da predmeti budu ekspedovani iz sudova do 01.06.2016. godine.