Sastanak Radne grupe za praćenje primene Jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta

Radna grupa za praćenje primene Jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta, održala je sastanak 1. i 2. aprila 2016. godine u Šapcu.

Na sastanku je predstavljena uporedna analiza rezultata ostvarenih u 2014. i 2015. godini u vezi sa rešavanjem starih predmeta i podizanjem efikasnosti rada sudova, i analizirani su pojedinačni programi sudova za rešavanje starih predmeta za 2016. godinu, sa posebnim osvrtom na predviđene mere i tehnike.

Drugog dana sastanku su prisustvovali predstavnici Delegacije EU u Beogradu, Svetske banke i Projekta „Efikasno pravosuđe“, radi pružanja podrške daljoj implementaciji Jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta, u cilju konačnog smanjenja broja starih predmeta u sudovima u Republici Srbiji.