Sastanak sa predsednicima apelacionih, viših i sudova republičkog ranga

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović sastala se sa predsednicima apelacionih, viših i sudova republičkog ranga 10. i 11. maja 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu, povodom Godišnjeg izveštaja o radu sudova u Republici Srbiji za 2021. godinu.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda je ukazala na to da je u višim sudovima sa velikim prilivom predmeta primetna velika razlika u broju rešenih predmeta u Gž materiji (građanski predmeti po žalbi).

Vrhovni kasacioni sud prikuplja i obrađuje pojedinačne statističke izveštaje o radu svih sudova u Republici Srbiji.