Sastanak sa predstavnicima Evropske komisije

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević sastao se sa predstavnicima Evropske komisije 29. marta 2018. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva sastao se sa zamenikom rukovodioca Odseka za Srbiju Kristosom Makridisom (Christos Makridis) i predstavnikom Genarlonog direktorata za pravosuđe Janom Petriem (Jan Petry).

Sastanku su prisustvovali i zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji Mateja Norčič Štamcar, šef političkog odeljenja Delegacije EU u Srbiji Noora Hayrinen, savetnik za pravna pitanja u Delegaciji Mirjana Cvetković, zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda Radoslav Petrović i rukovodilac Službe predsednika suda Mirjana Puzović.

Na sastanku se razgovaralo o ustavnim reformama u Srbiji. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva je predstavnicima Evropske komisije i Delegacije EU u Srbiji ukazao na to da su Vrhovni kasacioni sud i Visoki savet sudstva razmatrali Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije.

Vrhovni kasacioni sud je na Opštoj sednici održanoj 8. i 9. februara 2018. godine, izvršio Analizu radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije.

Visoki savet sudstva je na sednicama održanim 25. januara i 13. februara 2018. godine, usvojio dokument Mišljenje i sugestije Visokog saveta sudstva na amandmane Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije.