Sastanak sa predstavnicima Generalnog direktorata za pravdu EK

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević sastao se sa predstavnicima Generalnog direktorata za pravdu Evropske komisije, 22. novembra 2017. godine u Briselu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda se sastao sa direktorkom Tinom Astolom (Tiina Astola), zamenikom direktora Franciskom Fonseka Moriljom (Fracisco Foseca Morillo) i šefom Odeljenja za međunarodnu saradnju Direktorata, Jarunom Hujerom (Jaroen Hooijer).

Na sastancima se razgovaralo o ulozi Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, aktivnostima iz Akcionog plana za Poglavlje 23 koje Vrhovni kasacioni sud i Visoki savet sudstva sprovode, naročito onima kojima se unapređuje položaj i efikasnost sudstva u Srbiji.