Sastanak sa predstavnicima Svetske banke

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa predstavnicima Svetske banke 16. januara 2018. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Na sastanku se razgovaralo o dostignućima i rezultatima projekta Multidonatorskog povereničkog fonda za podršku sektoru pravosuđa u Srbiji (MDTF-JSS), mogućnostima za jačanje sprovođenja projekta tokom preostalog vremena trajanja i o preporukama za buduće pravce nakon završetka projekta.

Predstavnici Svetske banke borave u poseti Srbiji od 15. do 19. januara 2018. godine u cilju sprovođenja Srednjoročnog pregleda projekta.