Sastanak v.f. predsednika suda, Dragomira Milojevića sa ministarkom pravde Savezne Republike Austrije, Beatris Karl

Na sastanku je izraženo obostrano zadovoljstvo današnjim susretom, a posebno je istaknuta spremnost Austrije da pomogne i podrži dalje reformske korake u oblasti pravosuđa, kako bi se ispunili uslovi iz Poglavlja 23. na putu Republike Srbije ka Evropskoj uniji.

Na sastanku, v.f. predsednika suda Dragomir Milojević izložio je ministarki Austrije Beatris Karl svoje viđenje trenutnog stanja u pravosuđu, kao i društveno-političke i pravne okolnosti u kojima se sprovodi reforma pravosuđa. Na sastanku su predočeni prioriteti sudstva u narednom periodu, a koji su definisani i u novoj Nacionalnoj strategiji reforme pravosuđa 2013-2018 i Akcionom planu za njeno sprovođenje. Pored toga, razgovarano je o postojećoj mreži sudova i najavljenom povećanju broja sudova i novoj mreži sudova, orezultatima rada sudova, kao i najavljenim izmenama Zakona o sudijama i Zakona o uređenju sudova.

Ministarka pravde Austrije Beatris Karl je izrazila spremnost da podrži dalje reformske procese, kroz jačanje saradnje i razmene iskustava između Srbije i Austrije u oblasti pravosuđa, kroz jačanje sistema odgovornosti i efikasnosti pravosuđa.