Sastanak v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda sa šefom misije Saveta Evrope u Beogradu

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa šefom misije Saveta Evrope u Beogradu Tobiasom Flesenkemperom,15. jula 2020. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj i budućoj saradnji između Kancelarije Saveta Evrope i Vrhovnog kasacionog suda, o opštoj situaciji u oblasti pravosuđa i ljudskih prava nastaloj zbog krize izazvane pandemijom COVID-19 i o obeležavanju 70 godina Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda je naglasio značaj podrške Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu sudovima u Srbiji i značaj nastavka dalje saradnje i primene evropskih standarda ljudskih prava u skladu sa okolnostima izazvanim pandemijom COVID-19.