Sastanak v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda sa atašeom za pravosuđe za Zapadnu Evropu pri Ambasadi Austrije u Beogradu

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa Georg Stavom (Georg Stawa), atašeom za pravosuđe za Zapadnu Evropu pri Ambasadi Austrije u Beogradu, 12. oktobra 2020. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Na sastanku je istaknuta važnost dugogodišnje dobre bilaterarne saradnje Republike Srbije i Republike Austrije, razmatrane su mogućnosti daljeg unapređenja saradnje u oblasti pravosuđa, naročito u oblasti međunarodne pravne pomoći i razmenjena su mišljenja o nezavisnosti, nepristrasnosti i efinaksnosti pravosuđa i strateškim dokumentima, koje su državni organi Republike Srbije doneli u oblasti pravosuđa.