Seminar „Međunarodna sudska praksa u oblasti bioetike: saznanja i predviđanja“

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i zamenik predsednika Snežana Andrejević, učestvuju na seminaru na visokom nivou „Međunarodna sudska praksa u oblasti bioetike: saznanja i predviđanja“, koji se održava 5. decembra 2016. godine u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Seminar „Međunarodna sudska praksa u oblasti bioetike: saznanja i predviđanja“ organizuje Generalni direktorat za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope.