Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 204 rezultata)
 1. Kzz 1076/2023 odbijen zzz; 439 t.1 i 2 zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1076/2023 / Datum: 18.10.2023.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dubravke Damjanović, predsednika veća, Gordane Kojić, Aleksandra Stepanovića, Miroljuba Tomića i Bojane Paunović, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u krivičnom predm ...

 2. Kzz 1086/2023 odbijen zzz; 438 st. 1 tač. 9 zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1086/2023 / Datum: 18.10.2023.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dubravke Damjanović, predsednika veća, Gordane Kojić, Aleksandra Stepanovića, Miroljuba Tomića i Bojane Paunović, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u krivičnom predm ...

 3. Kzz 1104/2023 čl. 438 st. 1 t. 1 ZKP; čl. 439 t. 1 ZKP; čl. 438 st. 2 t. 9 ZKP; odbijeno

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1104/2023 / Datum: 18.10.2023.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dubravke Damjanović, predsednika veća, Gordane Kojić, Aleksandra Stepanovića, Miroljuba Tomića i Bojane Paunović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Vesnom Zarić, kao zapisničarem, u krivično ...

 4. Kzz 1052/2023 žalba protiv rešenja o određivanju pritvora

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1052/2023 / Datum: 17.10.2023.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Miroljuba Tomića, Tatjane Vuković, Dubravke Damjanović i Gordane Kojić, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okri ...

 5. Kzz 1093/2023 439 tačka 1 i 2 zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1093/2023 / Datum: 16.10.2023.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Milene Rašić, predsednika veća, Dubravke Damjanović, Gordane Kojić, Aleksandra Stepanovića i Tatjane Vuković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Vesnom Zarić, kao zapisničarem, u krivičnom pr ...

 6. Kzz OK 31/2021 troškovi

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 31/2021 / Datum: 16.10.2023.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Milene Rašić, predsednika veća, Dubravke Damjanović, Gordane Kojić, Bate Cvetkovića i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Snežanom Lazin, kao zapisničarem, u krivičnom predme ...

 7. Kzz 1049/2023 439 tačka 1 zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1049/2023 / Datum: 11.10.2023.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dubravke Damjanović, predsednika veća, Gordane Kojić, Aleksandra Stepanovića, Bate Cvetkovića i Tatjane Vuković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Vesnom Zarić, kao zapisničarem, u krivičnom ...

 8. Kzz 1069/2023 439 tač. 3

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1069/2023 / Datum: 11.10.2023.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dubravke Damjanović, predsednika veća, Gordane Kojić, Aleksandra Stepanovića, Bate Cvetkovića i Tatjane Vuković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Vesnom Zarić, kao zapisničarem, u krivičnom ...

 9. Kzz 1038/2023 odbijen zzz; 438 st. 2 t. 1 ZKP

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1038/2023 / Datum: 11.10.2023.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dubravke Damjanović, predsednika veća, Gordane Kojić, Aleksandra Stepanovića, Bate Cvetkovića i Tatjane Vuković, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u krivičnom predme ...

 10. Kzz 1048/2023 odbijen zzz; čl. 438 st. 2 tač. 1 zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1048/2023 / Datum: 11.10.2023.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dubravke Damjanović, predsednika veća, Gordane Kojić, Aleksandra Stepanovića, Bate Cvetkovića i Tatjane Vuković, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u krivičnom predme ...

Pages