Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 396 rezultata)
 1. Rž1 r 43/2020 1.6.6.5; celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 43/2020 / Datum: 28.12.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Marina Milanović, u postupku predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Todor Milošević, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog suda u B ...

 2. R4 g 25/2020 1.6.6.7

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 g / Br. predmeta: 25/2020 / Datum: 23.12.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, i to sudija Vesna Subić, u predmetu predlagača AA iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o prigovoru predlagača za ubrzanje postupka u predmetu Vrhovnog kasacionog suda Rev 2010/2020, nakon sprovedenog ispi ...

 3. Rž1 g 34/2020 1.6.6.5; celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 34/2020 / Datum: 17.12.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Marina Milanović, u predmetu predlagača AA, BB, obe iz... i VV iz..., čiji je punomoćnik Mihajlo Pavlović, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja ...

 4. Rž1 gp 15/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up, Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 15/2020, 16/2020 / Datum: 15.12.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Tatjana Matković Stefanović, u postupku radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku predlagača „Big apple“ d.o.o. Lazarevac, čiji je punomoćnik Jakovljević Jelena, advokat iz..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj zb ...

 5. Rž1 u 140/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 140/2020 / Datum: 11.12.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz...., ul.... br...., odlučujući o žalbi predlagača zbog nedonošenja odluke po prigovoru radi ubrzavanja postupka od 15.09.2020. godine, doneo je dana 1 ...

 6. Rž1 r 41/2020 1.6.6.4; dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 41/2020 / Datum: 10.12.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Marina Milanović, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Todor Milošević, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući po žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog suda u ...

 7. Rž1 r 42/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 42/2020 / Datum: 10.12.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Slađana Nakić Momirović, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Miroslav Ivković, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog ...

 8. Rž1 g 33/2020 1.6.6.7

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 33/2020 / Datum: 10.12.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Slađana Nakić Momirović, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Vladimir Petrović, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog ...

 9. R4 u 3/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 u / Br. predmeta: 3/2020 / Datum: 08.12.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., BB iz..., VV iz..., GG iz..., DD iz..., ĐĐ iz..., EE iz..., ŽŽ iz..., ZZ iz..., II iz..., JJ iz... i KK iz..., čiji je zajednički punomoćnik Adamovska Mara, a punomo ...

 10. Rž1 u 127/2020 1.6.6.4 dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 127/2020 / Datum: 01.12.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA, iz..., koju zastupa kao punomoćnik Predrag Knežević, advokat iz..., ul.... broj..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4u 288/2020 od ...

Pages