Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 259 rezultata)
 1. Rž1 u 22/2020 1.6.6.7 pravni lek za ubrzanje postupka; 1.6.6.4

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 22/2020 / Datum: 10.03.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul...., koga zastupa kao punomoćnik Mladen Vlašić, advokat iz..., ul...., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 381/2019 od 13. ...

 2. R4 g 1/2020 1.6.6.7 pravna sredstva za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 g / Br. predmeta: 1/2020 / Datum: 06.03.2020.

      Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br..., koga zastupa Vesna Jovanović, advokat iz..., ul.... br..., odlučujući o prigovoru za ubrzanje postupka, doneo je dana 06.03.2020 ...

 3. R4 r 1/2020 1 6 6 7 pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 1/2020 / Datum: 25.02.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Ljubinko Slović, advokat iz..., ul.... br..., odlučujući o prigovoru za ubrzanje postupka, doneo je dana 25.02.2020. godine, be ...

 4. Rž1 u 16/2020 1 6 6 7 pravni lekovi za ubrzanje postupka 1 6 6 4 dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 16/2020 / Datum: 24.02.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz... kod..., ul.... broj.., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 361/19 od 14.01.2020. godine, u predmetu zaštite prava na suđenje ...

 5. Rž1 u 19/2020 1 6 6 7 pravni lekovi za ubrzanje postupka 1 6 6 4 dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 19/2020 / Datum: 24.02.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača Stečajna masa ZZ „AA“ u stečaju,... –..., ul.... broj.., koju zastupa kao punomoćnik Ninoslav Komluški, advokat iz..., ul.... broj.., odlučujući o žalbi predlagača izjavljen ...

 6. Rž1 gp 1/2020 1.6.6.4; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 1/2020 / Datum: 18.02.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača „AA“ AD... iz..., ul...., koga zastupaju Miroslav Tešić i Ivan Tešić, advokati iz..., ul...., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o ža ...

 7. Rž1 u 141/2019 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.3 prioritetni predmeti

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 141/2019 / Datum: 10.02.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz... –..., koga zastupa kao punomoćnik Marina Mijatović, advokat iz..., ul......./..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 265/19 o ...

 8. Rž1 u 4/2020 1. 6. 6. 7 pravna sredstva za ubrzanje postupka; 1. 6. 6 6.3 ponašanje suda

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 4/2020 / Datum: 07.02.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... broj.., koga zastupa kao punomoćnik Vladimir M. Popović, advokat iz..., ul.... broj../.., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog ...

 9. Rž1 g 1/2020 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 1/2020 / Datum: 06.02.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br...., koga zastupa Dragoslav Dimitrijević, advokat iz..., ul.... br...., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalb ...

 10. Rž1 u 160/2019 1.6.6.7. pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.5. celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 160/2019 / Datum: 28.01.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br..., koju zastupa punomoćnik Ivo Joksimović, advokat iz..., ul.... br..., poštanski fah..,..., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj pro ...

Pages