Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 204 rezultata)
 1. Rž1 u 138/2018 ponašanje podnosioca predstavke

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 138/2018 / Datum: 13.11.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz...,......, BB iz...,......, VV iz...,......, GG iz...,......, DD iz...,......, ĐĐ iz...,......, EE iz...,......, ŽŽ iz...,......, ZZ iz...,......, II iz...,......, JJ iz ...

 2. Rž1 gp 2/2018 nedozvoljenost žalbe

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 2/2018 / Datum: 26.01.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Gordana Ajnšpiler-Popović, u postupku radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku predlagača “AA” iz..., koga zastupa punomoćnik Miroslav Tešić, advokat iz..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj zbog nepostupanja Pri ...

 3. Rž1 gp 4/2018 dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 4/2018 / Datum: 25.01.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Gordana Ajnšpiler Popović, u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku predlagača AA iz …, koga zastupa punomoćnik Vladimir Ristić, advokat iz …, odlučujući po žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Privrednog ap ...

 4. Rž1 g 13/2017 ponašanje podnosioca prigovora

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 13/2017 / Datum: 31.08.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Milomir Nikolić, u postupku radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku predlagača AA iz..., odlučujući o žalbi predlagača i o žalbi BB iz... izjavljenim protiv rešenja Apelacionog suda u Beogradu R4 g 36/17 od 29.06.2017. ...

 5. Rž1 gp 7/2017 dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 7/2017 / Datum: 10.04.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Gordana Ajnšpiler Popović, u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku podnosioca „AA“ preduzetnik BB iz..., koga zastupa punomoćnik Miroslav Tešić, advokat iz..., odlučujući po žalbi predlagača protiv rešenja Privred ...

 6. Rž r 279/2016 Hitnost postupka i ponašanje suda

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž r / Br. predmeta: 279/2016 / Datum: 28.12.2016.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija Lidije Đukić, predsednika veća, Božidara Vujičića i Biserke Živanović, članova veća, u pravnoj stvari predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Maja Vojvodić, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u ...

 7. Rž g 1363/2016 ponašanje suda

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 1363/2016 / Datum: 21.12.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Jasminke Stanojević i Biljane Dragojević, članova veća, u predmetu predlagača AA iz...,......, odlučujući o žalbi predlagača, izjavljenoj protiv rešenja Apelacion ...

 8. Rž g 1140/2016 Ponašanje suda i podnosioca zahteva

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 1140/2016 / Datum: 21.12.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Jelene Borovac, članova veća, u vanparničnom predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Srđan Surla, advokat iz..., radi zaštite prava na ...

 9. Rž g 1135/2016 Hitnost postupka; ponašanje suda

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 1135/2016 / Datum: 08.12.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari predlagača AA i BB, oboje iz..., Ul.... br...., čiji je zajednički punomoćnik Branka Vojnović, advokat i ...

 10. Rž g 1000/2016 doprinos predlagača

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 1000/2016 / Datum: 18.11.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Biserke Živanović, predsednika veća, Spomenke Zarić i Lidije Đukić, članova veća, u predmetu predlagača AA iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj ...

Pages