Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 244 rezultata)
 1. Rž1 u 143/2019 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.6.2. ponašanje podnosioca predstavke

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 143/2019 / Datum: 16.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... broj.., čiji je punomoćnik Vlastimir Janković, advokat iz..., ul.... broj.., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 239/2019 ...

 2. Rž1 u 105/2019 1.6.6.7. pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.5. celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 105/2019 / Datum: 06.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... broj../.., čiji je punomoćnik Milan Ž. Jovanović, advokat iz...,... broj../.., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 179 ...

 3. Rž1 u 138/2019 1.6.6.6.4 značaj slučaja za podnosioce predstavke; 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 138/2019 / Datum: 19.11.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... broj..., koga zastupa kao punomoćnik Mladen Vlašić, advokat iz..., ul.... broj..., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 27 ...

 4. Rž1 u 140/2019 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 140/2019 / Datum: 18.11.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br...., BB iz..., ul.... br...., VV iz..., ul.... br...., GG iz..., ul.... br...., DD iz..., ul.... br...., ĐĐ iz..., ul.... br...., EE iz. ...

 5. Rž1 u 130/2019 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 130/2019 / Datum: 13.11.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br...., čiji je punomoćnik Mihailo Pavlović, advokata iz..., ul.... br...., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravn ...

 6. Rž1 u 115/2019 1.6.6.4. Pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.6.4. Značaj slučaja za podnosioca predstavke

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 115/2019 / Datum: 11.11.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz... ul...., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 203/2019 od 07.08.2019. godine, u predmetu zaštite prava na suđenje u razumnom roku, ...

 7. Rž1 r 28/2019 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 28/2019 / Datum: 22.10.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Radoslava Petrovića i Katarine Manojlović Andrić, članova veća, u pravnoj stvari predlagača AA, BB i VV svih iz..., GG, DD, ĐĐ i EE, svih iz..., ŽŽ iz..., ZZ i II, oboj ...

 8. Rž1 u 121/2019 1.6.6.7. Pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.3. Ponašanje suda (relevantnih vlasti)

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 121/2019 / Datum: 18.10.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul...., koga zastupa kao punomoćnik Dušica Parezanović, advokat iz..., ul...., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 188/2019 od 0 ...

 9. Rž1 u 102/2019 1.6.6.7. Pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.8. Kompenzatorni pravni lekovi

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 102/2019 / Datum: 18.10.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul...., koga zastupa kao punomoćnik Mila M. Trifunović, advokat iz..., ul...., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 156/19 od ...

 10. Rž1 u 120/2019 pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 120/2019 / Datum: 24.09.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br..., čiji je punomoćnik Srđan Popović, advokat iz...,... br..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 ...

Pages