Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 638 rezultata)
 1. Rž1 r 162/2022, Rž1 r 168/2022 3.5.9; 3.1.2.13.1.3

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up, Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 162/2022, 168/2022 / Datum: 17.06.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Jasminka Stanojević, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Petar Bojović, advokat iz..., u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj zbog neodlučivanja o njegovo ...

 2. Rž1 r 183/2022, Rž1 r 185/2022 1.6.6.7

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up, Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 183/2022, 185/2022 / Datum: 17.06.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, predsednik suda sudija Jasmina Vasović, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br...., čiji je punomoćnik Petar Bojović, advokat iz..., Poštanski fah...,......, u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi ...

 3. Rž1 r 175/2022, Rž1 r 178/2022 1.6.6.7

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up, Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 175/2022, 178/2022 / Datum: 15.06.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Dragana Marinković, u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku, predlagača AA iz..., koga zastupa punomoćnik Petar Bojović, advokat iz..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj zbog neodlučivanja o prigovoru radi ...

 4. Rž1 r 164/2022, Rž1 r 171/2022 1.6.6.7

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up, Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 164/2022, 171/2022 / Datum: 15.06.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Dragana Marinković, u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku, predlagača AA iz..., koga zastupa punomoćnik Petar Bojović, advokat iz..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj zbog neodlučivanja o prigovoru radi ...

 5. Rž1 r 165/2022, Rž1 r 173/2022 1.6.6.7

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up, Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 165/2022, 173/2022 / Datum: 15.06.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Branka Dražić, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Petar M. Bojović, advokat iz..., u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj zbog neodlučivanja po prigovoru ...

 6. Rž1 r 174/2022, Rž1 r 177/2022 1.6.6.2; 1.6.6.4

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up, Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 174/2022, 177/2022 / Datum: 14.06.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Gordana Komnenić, određena Godišnjim rasporedom poslova u smislu odredbe člana 7. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (''Službeni glasnik RS'', br. 40/2015), u postupku zaštite prava ...

 7. Rž1 gp 1/2022 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 1/2022 / Datum: 09.06.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, predsednik suda sudija Jasmina Vasović, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br..., BB iz..., ul.... br..., VV iz..., ul.... i GG iz..., ul.... br..., čiji je zajednički punomoćnik Ivica Kostić, advokat iz..., ul.... br..., radi z ...

 8. Rž1 g 7/2022 1.6.6.4

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 7/2022 / Datum: 26.05.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Marina Milanović, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Dragoslav Dimitrijević, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući po žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog ...

 9. Rž1 u 55/2022 1.6.6.6.2; ponašanje podnosioca predstavke

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 55/2022 / Datum: 25.05.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz...,... ulica broj.., čiji je punomoćnik Slobodan Jeremić, advokat iz..., ul.... broj.., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 45/22 ...

 10. Rž1 k 2/2022 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 2/2022 / Datum: 25.05.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Nevenka Važić, u predmetu predlagača AA i BB iz..., ulica... broj.., odlučujući o žalbi predlagača, izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog suda u Beogradu R4-K 1/22 od 05.04.2022. godine, u predmetu zaštite prava na suđenje u ...

Pages