Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 231 rezultata)
 1. Rž1 u 120/2019 pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 120/2019 / Datum: 24.09.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br..., čiji je punomoćnik Srđan Popović, advokat iz...,... br..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 ...

 2. Rž1 r 26/2019 pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 26/2019 / Datum: 28.08.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Jasminka Stanojević, u predmetu predlagača AA i BB, oboje iz..., čiji je zajednički punomoćnik Maja Ramović, advokat iz..., u predmetu zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv ...

 3. Rž1 u 86/2019 pravni lek za ubrzanje postupka; značaj slučaja za podnosioca predstavke

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 86/2019 / Datum: 19.07.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... broj.., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 120/19 od 03.06.2019. godine, u predmetu zaštite prava na suđenje u razumnom ...

 4. Rž1 u 93/2019 pravni lekovi za ubrzanje postupka; hitnost

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 93/2019 / Datum: 19.07.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul...../.., koga zastupa kao punomoćnik Nikola Leković, advokat iz...,../.., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 153/2019 od 12. ...

 5. Rž1 u 96/2019 pravni lekovi za ubrzanje postupka; ponašanje podnosioca predstavke

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 96/2019 / Datum: 19.07.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Predrag Knežević, advokat iz..., ul.... broj.., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 155/2019 od 06.06.2019 ...

 6. Rž1 r 21/2019 dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 21/2019 / Datum: 10.07.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Jasminka Stanojević, u pravnoj stvari predlagača AA iz Beograda, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog suda u Beogradu R4r broj 22/19 od 10.06.2019 ...

 7. Rž1 g 14/2019 1.6.6.7

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 14/2019 / Datum: 03.07.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Jasminka Stanojević, u pravnoj stvari predlagača AA, BB, VV, GG, DD i maloletnog ĐĐ, čiji je zakonski zastupnik majka DD, svi iz..., a punomoćnici Miroslav Tešić i Ivan Tešić, advokati iz..., radi zaštite prava na suđenje u r ...

 8. Rž1 u 58/2019 pravni lekovi za ubrzanje postupka; dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 58/2019 / Datum: 03.07.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 56/19 od 09.04.2019. godine, u predmetu zaštite prava na suđenje u razumnom roku, doneo je d ...

 9. Rž1 u 83/2019 pravni lekovi za ubrzanje postupka; značaj slučaja za podnosioca predstavke

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 83/2019 / Datum: 02.07.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... broj.., čiji je punomoćnik Mihailo Pavlović, advokat iz..., ul...., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 163/2019 od 06 ...

 10. Rž1 u 37/2019 pravni lekovi za ubrzanje postupka; celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 37/2019 / Datum: 01.07.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 4/19 od 07.02.2019. godine, u predmetu zaštite prava na suđenje u razumnom roku, doneo je da ...

Pages