Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 745 rezultata)
 1. R4 r 3/2023 1.6.6.7

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 3/2023 / Datum: 10.03.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Dragana Marinković, u predmetu predlagača AA iz..., koju zastupa punomoćnik Goran Stamenić, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o prigovoru predlagača za ubrzanje postupka u predmetu Vrhov ...

 2. R4 r 8/2023 1.6.6.7

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 8/2023 / Datum: 10.03.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Dragana Marinković, u predmetu predlagača AA iz..., koga zastupa punomoćnik Miroljub Trajković, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o prigovoru predlagača za ubrzanje postupka u predmetu V ...

 3. R4 r 207/2022 1.6.6.7

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 207/2022 / Datum: 27.02.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, i to sudija Vesna Subić, u predmetu predlagača AA iz..., koga zastupa punomoćnik Ivana D. Spasić, advokat iz..., u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o prigovoru predlagača radi ubrzanje postupka u predmet ...

 4. Rž1 g 2/2023 1.6.6.2; građanski postupci; 1.6.6.4; dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 2/2023 / Datum: 23.02.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Gordana Komnenić, određena Godišnjim rasporedom poslova u smislu odredbe člana 7. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (''Službeni glasnik RS'' br. 40/2015), u postupku zaštite prava n ...

 5. R4 r 219/2022 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 219/2022 / Datum: 20.02.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, predsednik suda Jasmina Vasović, u predmetu predlagača AA iz... br..., čiji je punomoćnik Ivana D. Spasić, advokat iz..., ul.... br... prilaz.., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o prigovoru predlagača radi u ...

 6. R4 r 211/2022 1.6.6.7

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 211/2022 / Datum: 14.02.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Branka Dražić, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Ivana D. Spasić, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o prigovoru predlagača radi ubrzavanja postupka u predmetu Vrhovnog k ...

 7. R4 r 215/2022 1.6.6.2; građanski postupci; 1.6.6.4; dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 215/2022 / Datum: 10.02.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Gordana Komnenić, određena Godišnjim rasporedom poslova, na osnovu odredbe člana 7. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (''Službeni glasnik RS'' br. 40/15), u postupku po prigovoru pr ...

 8. Rž1 gp 1/2023 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 1/2023 / Datum: 03.02.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, predsednik suda Jasmina Vasović, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br..., čiji su punomoćnici Marija Joksović i Dragana Đilas, advokati iz..., ul.... br..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi pred ...

 9. Rž1 gp 279/2022 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 279/2022 / Datum: 31.01.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, i to sudija Tatjana Matković Stefanović, predsednik veća, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik dr Marija Joksović, advokat iz..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Privrednog apelacionog suda R4 ...

 10. Rž1 g 18/2022 1.6.6.7

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 18/2022 / Datum: 30.01.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Subić, predsednika veća, Tatjane Matković Stefanović i Tatjane Miljuš, članova veća, u predmetu predlagača AA iz..., koga zastupa punomoćnik Rajko Jelušić, advokat iz..., radi zaštite prava na su ...

Pages