Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 224 rezultata)
 1. Rž1 g 14/2019 1.6.6.7

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 14/2019 / Datum: 03.07.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Jasminka Stanojević, u pravnoj stvari predlagača AA, BB, VV, GG, DD i maloletnog ĐĐ, čiji je zakonski zastupnik majka DD, svi iz..., a punomoćnici Miroslav Tešić i Ivan Tešić, advokati iz..., radi zaštite prava na suđenje u r ...

 2. Rž1 u 58/2019 pravni lekovi za ubrzanje postupka; dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 58/2019 / Datum: 03.07.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 56/19 od 09.04.2019. godine, u predmetu zaštite prava na suđenje u razumnom roku, doneo je d ...

 3. Rž1 u 83/2019 pravni lekovi za ubrzanje postupka; značaj slučaja za podnosioca predstavke

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 83/2019 / Datum: 02.07.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... broj.., čiji je punomoćnik Mihailo Pavlović, advokat iz..., ul...., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 163/2019 od 06 ...

 4. Rž1 u 37/2019 pravni lekovi za ubrzanje postupka; celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 37/2019 / Datum: 01.07.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 4/19 od 07.02.2019. godine, u predmetu zaštite prava na suđenje u razumnom roku, doneo je da ...

 5. Rž1 u 41/2019 pravni lekovi za ubrzanje postupka; ponašanje podnosioca predstavke

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 41/2019 / Datum: 01.07.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz...,... broj.., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 3/19 od 07.02.2019. godine, u predmetu zaštite prava na suđenje u razumnom rok ...

 6. Rž1 u 68/2019 pravni lekovi za ubrzanje postupka; celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 68/2019 / Datum: 27.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., koga zastupa punomoćnik Miodrag Ignjatović, advokat iz..., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 67/2019 od 18.04.2019. godine, u ...

 7. Rž1 g 12/2019 pravni lekovi (žalba)

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 12/2019 / Datum: 27.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Jasminka Stanojević, u pravnoj stvari predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Jovan Stanojević, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Apelaciono ...

 8. Rž1 u 79/2019 pravni lek za ubrzaanje postupka; celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 79/2019 / Datum: 25.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... broj..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 147/2019 od 22.05.2019. godine, u predmetu zaštite prava na suđenje u raz ...

 9. Rž1 u 80/2019 pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 80/2019 / Datum: 21.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br.., čiji je punomoćnik Milica Spasojević, advokat iz..., ul.... br..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog ...

 10. Rž1 u 74/2019 pravni lek ubrzanje postupka; celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 74/2019 / Datum: 19.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz...,......, koga zastupa punomoćnik Miodrag Ignjatović, advokat iz...,......, odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 86/19 od 25.04.2019 ...

Pages