Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 420 rezultata)
 1. R4 g 1/2021 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 g / Br. predmeta: 1/2021 / Datum: 17.02.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br..., BB iz..., ul.... br... i VV iz..., ul.... br..., koje zastupa Miodrag Šinžar, advokat iz..., ul.... br..., odlučujući o prigovoru za ...

 2. R4 g 7/2021 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 g / Br. predmeta: 7/2021 / Datum: 09.02.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Jasminka Stanojević u predmetu predlagača AA iz..., ul.... broj.., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o prigovoru predlagača za ubrzavanje postupka u predmetu Vrhovnog kasacionog suda Rev 3325/2020, nak ...

 3. Rž1 up 1/2021 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 1/2021 / Datum: 05.02.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Dragoslav Ljubičanović, advokat iz..., ul.... br..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlaga ...

 4. Rž1 kp 1/2021 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 1/2021 / Datum: 05.02.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., sa boravištem u L..., ul.... br...., čiji je punomoćnik Milisav St. Vasić-Buđa, advokat iz..., ul.... br...., radi zaštite prava na suđenje u razu ...

 5. Rž1 u 150/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 150/2020 / Datum: 02.02.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br..., čiji je punomoćnik Vladimir Rajković, advokat iz..., ul.... br..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog ...

 6. R4 r 10/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 g / Br. predmeta: 10/2020 / Datum: 28.01.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, i to sudija Vesna Subić, u predmetu predlagača AA, BB i VV, svi iz..., odlučujući o prigovoru predlagača za ubrzanje postupka u predmetu Vrhovnog kasacionog suda Rev2 776/2020 i Rev2 782/2020, nakon sprovedenog ispitnog postupka, do ...

 7. Rž1 g 1/2021 1.6.6.4

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 1/2021 / Datum: 27.01.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Tatjane Matković Stefanović, članova veća, u pravnoj stvari predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Momčilo Despotović, advokat iz..., radi ...

 8. R4 r 14/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 14/2020 / Datum: 26.01.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, i to sudija Vesna Subić, u predmetu predlagača AA iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o prigovoru predlagača za ubrzanje postupka u predmetu Vrhovnog kasacionog suda Rev2 1422/2020, nakon sprovedenog isp ...

 9. R4 g 6/2021 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 g / Br. predmeta: 6/2021 / Datum: 26.01.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija: Gordana Komnenić, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Anita Nuhović, advokat iz..., odlučujući na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Službeni glasnik RS“, br.40/15), o ...

 10. Rž1 u 3/2021 1.6.6.4; dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 3/2021 / Datum: 25.01.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ulica... broj.., koga kao punomoćnik zastupa Živa Vasić, advokat iz..., ul.... broj.., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 45 ...

Pages