Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 286 rezultata)
 1. Rž1 g 11/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 11/2020 / Datum: 16.07.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, sudija Jasminka Stanojević, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Slavica Nešić, advokat iz..., u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj u smislu člana 14. stav 2. ...

 2. Rž1 u 40/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 40/2020 / Datum: 13.07.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br..., čiji je punomoćnik Jelena Milutinović, advokat iz...,... br..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog ...

 3. Rž1 r 18/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 18/2020 / Datum: 13.07.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Tatjane Matković Stefanović i Katarine Manojlović Andrić, članova veća, u postupku predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Anita Nuhović, advokat iz..., radi zaštite ...

 4. R4 g 18/2020 1.6.6.7

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 g / Br. predmeta: 18/2020 / Datum: 10.07.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Jasminka Stanojević u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik adv. Saša Petrović iz..., radi  zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o prigovoru predlagača za ubrzanje postupka u predmetu Vrhovnog kasac ...

 5. Rž1 g 7/2020 1.6.6.7

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 7/2020 / Datum: 09.07.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Jasminka Stanojević, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Anita N. Nuhović, advokat iz..., u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Apelaciono ...

 6. Rž1 r 21/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 21/2020 / Datum: 08.07.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, sudija Jasminka Stanojević, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Rade Mitrović, advokat iz..., u predmetu zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog ...

 7. R4 g 17/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 g / Br. predmeta: 17/2020 / Datum: 06.07.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Branislava Apostolović, u predmetu predlagača AA iz..., ul...., čiji je punomoćnik Slobodan B. Dragutinović, advokat iz..., odlučujući o prigovoru za ubrzanje postupka u smislu člana 7. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđen ...

 8. Rž1 gp 8/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 8/2020 / Datum: 30.06.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Tatjana Matković Stefanović, u postupku podnosioca „SIMPO ŠIK“ DOO Kuršumlija iz Kuršumlije, čiji je punomoćnik Radiša Jović, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, postupajući po žalbi predlagača izjav ...

 9. Rž1 u 61/2020 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.6.4 značaj slučaja za podnosioca

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 61/2020 / Datum: 25.06.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul...., čiji je punomoćnik Rade Mitrović, advokat iz..., ul...., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 105/2020 od 01.06.2020. ...

 10. Rž1 u 58/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 58/2020 / Datum: 22.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul...., čiji je punomoćnik Ljilja Krstić, advokat iz..., ul...., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 79/20 od 15.05.2020. g ...

Pages