Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 631 rezultata)
 1. Už 3/2022 4.1.2.7; vanredna pravna sredstva

  Upravna materija / Upisnici: Už / Br. predmeta: 3/2022 / Datum: 23.05.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, rešavajući po žalbi AA iz..., ul...., izjavlje ...

 2. Uzp 143/2022 4.1.2.7.1

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 143/2022 / Datum: 29.04.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,..., koga zastu ...

 3. Uzp1 1/2022 4.1.2.7.1

  Upravna materija / Upisnici: Uzp1 / Br. predmeta: 1/2022 / Datum: 29.04.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu "Palanka promet” d. ...

 4. Uzp 167/2022 4.1.2.7.1

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 167/2022 / Datum: 15.04.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branke Dražić, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,......,...... ...

 5. Uzp 249/2021 4.1.1.12.1; 4.2.1.2

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 249/2021 / Datum: 08.04.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu „SERBIA ZIJIN BOR COPPER ...

 6. Uzp 151/2022 4.1.1.4.2; rokovi; 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 151/2022 / Datum: 31.03.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., koju zas ...

 7. Uzp 265/2021 4.1.2.7.2; ponavljanje upravno-sudskog postupka

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 265/2021 / Datum: 25.03.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., koga ...

 8. Uzp 93/2022 4.1.2.1.3.1; tužilac; 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 93/2022 / Datum: 18.03.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Marine Milanović, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., ul.... br ...

 9. Uzp 7/2022 4.2.7; zaštita prava stečajnih upravnika

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 7/2022 / Datum: 18.03.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Marine Milanović, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., ul.... br ...

 10. Uzp 128/2022 3.5.15.4

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 128/2022 / Datum: 25.02.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu „TALIJA N&R“ DOO Beograd, Rada Ne ...

Pages