Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 693 rezultata)
 1. Uzp 89/2023 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 89/2023 / Datum: 05.05.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Jelene Ivanović i Zorana Hadžića, članova veća, sa savetnikom Mirelom Kostadinović, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu AA iz..., čiji je punomoćnik Jovana Dobrije ...

 2. Uzp 77/2023 4.1.2.7.1;4.2.10; (Pio)

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 77/2023 / Datum: 05.05.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Jelene Ivanović i Zorana Hadžića, članova veća, sa savetnikom Mirelom Kostadinović, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu AA iz...,, čiji je punomoćnik Stevan Simono ...

 3. Uzp 78/2023 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 78/2023 / Datum: 05.05.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Jelene Ivanović i Zorana Hadžića, članova veća, sa savetnikom Mirelom Kostadinović, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu AA iz..., za preispitivanje sudske odluke – ...

 4. Uzp 30/2023 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 30/2023 / Datum: 28.04.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Jelene Ivanović i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Gordanom Vojnović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., čiji je punomo ...

 5. Uzp 47/2023 4.1.2.7.1

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 47/2023 / Datum: 21.04.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Jelene Ivanović i Tatjane Miljuš, članova veća, sa savetnikom Gordanom Vojnović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,..., broj..., Republika. ...

 6. Uzp 397/2022 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 397/2022 / Datum: 21.04.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Jelene Ivanović i Tatjane Miljuš, članova veća, sa savetnikom Gordanom Vojnović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za preispitivanje sudske odluke M ...

 7. Uzp 345/2022 4.1.2.7.1

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 345/2022 / Datum: 12.04.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Jelene Ivanović i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Mirelom Kostadinović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,......, čiji je punom ...

 8. Uzp 22/2023 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 22/2023 / Datum: 12.04.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Jelene Ivanović i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Mirelom Kostadinović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., čiji je punomoćnik V ...

 9. Uzp 452/2022 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 452/2022 / Datum: 03.04.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Jelene Ivanović i Jelice Bojanić Kerkez, članova veća, sa savetnikom Mirelom Kostadinović, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu tužilje AA iz..., Republika Hrvatska ...

 10. Uzp 383/2022 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 383/2022 / Datum: 03.04.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Jelene Ivanović i Jelice Bojanić Kerkez, članova veća, sa savetnikom Mirelom Kostadinović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., koju zastupa ...

Pages