Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 566 rezultata)
 1. Uzp1 4/2020 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.110 zaključak

  Upravna materija / Upisnici: Uzp1 / Br. predmeta: 4/2020 / Datum: 21.04.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Slađane Nakić Momirović i Dobrile Strajina, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Preduzeća „Blo ...

 2. Uzp 1/2021 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.1.12.1; ponavljanje postupka

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 1/2021 / Datum: 26.03.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu Preduzeća za inženjering, prome ...

 3. Uzp 177/2020 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.1.6 troškovi postupka

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 177/2020 / Datum: 26.03.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu „Venac“ Akcionarsk ...

 4. Uzp 44/2021 4.1.2.7.2; ponavljanje upravno-sudskog postupka

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 44/2021 / Datum: 19.03.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Dobrile Strajina, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz... i BB iz..., k ...

 5. Uzp 27/2021 4.1.1.7.1 izmene zahteva

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 27/2021 / Datum: 25.02.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Subotičke bi ...

 6. Uzp 20/2021 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 20/2021 / Datum: 19.02.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branke Dražić, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., koga zastupa pu ...

 7. Uzp 237/2020 4.1.1.9.1; oblik i sastavni delovi rešenja

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 237/2020 / Datum: 18.01.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Ministarstva od ...

 8. Ur 21/2020 4.1.2.7; vanredna pravna sredstva

  Upravna materija / Upisnici: Ur / Br. predmeta: 21/2020 / Datum: 18.01.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o podnesku od 06.12.2020. godine, koji ...

 9. Uzp 144/2020 4.1.1.11.1 rešenje o žalbi; 4.2.4 registracija privrednih subjekata

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 144/2020 / Datum: 18.01.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Ministarstva pr ...

 10. Uzp 266/2020 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 266/2020 / Datum: 18.01.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu AA iz..., za preispitivanje ...

Pages