Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 668 rezultata)
 1. Przz 12/2022 2.5.7; 2.5.14

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 12/2022 / Datum: 28.11.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Jelene Ivanović, Tatjane Vuković i Bojane Paunović, članova veća, sa savetnikom Gordanom Vojnović, kao zapisničarem, odlučuju ...

 2. Przz 15/2022 2.5.28; 2.5.8.2

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 15/2022 / Datum: 28.11.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Jelene Ivanović, Tatjane Vuković i Bojane Paunović, članova veća, sa savetnikom Gordanom Vojnović, kao zapisničarem, odlučuju ...

 3. Przz 16/2022 4.3; 2.5.7.1

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 16/2022 / Datum: 28.11.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Jelene Ivanović, Tatjane Vuković i Bojane Paunović, članova veća, sa savetnikom Gordanom Vojnović, kao zapisničarem, odlučuju ...

 4. Uzp 197/2022 4.1.1.12.1

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 197/2022 / Datum: 24.11.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, Gordane Džakula i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom Mirelom Kostadinović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,......, čiji je punomoćnik ...

 5. Uzp 402/2022 4.1.1.7; pokretanje prvostepenog postupka; 4.1.1.4.2; rokovi

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 402/2022 / Datum: 24.11.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom Mirelom Kostadinović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz Bosne i Herc ...

 6. Uzp 305/2022 4.1.2.7.1

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 305/2022 / Datum: 24.11.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom Mirelom Kostadinović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,...,..., ...

 7. Uzp 285/2021 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.2.2.1; razlozi za odbacivanje

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 285/2021 / Datum: 24.11.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom Mirelom Kostadinović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., ul.... b ...

 8. Uzp 399/2022 4.1.2.7.1

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 399/2022 / Datum: 15.11.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom Gordanom Vojnović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz Bosne i Hercego ...

 9. Uzp 339/2022 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 339/2022 / Datum: 28.10.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom Gordanom Vojnović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., selo..., či ...

 10. Uzp 352/2022 4.1.2.7.1

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 352/2022 / Datum: 18.10.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Jelene Ivanović i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Gordanom Vojnović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,...,...,..., ...

Pages