Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 460 rezultata)
 1. Uzp 176/2018 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 176/2018 / Datum: 31.01.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom suda Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu AA iz...,......, čiji je punomoćn ...

 2. Uzp 357/2018 zahtev za preispitivanje sudske odluke; obaveznost presude

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 357/2018 / Datum: 31.01.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,... broj..., i B ...

 3. Przz 57/2018 zakon o zaštiti zakonitosti; pokretanje prekršajnog postupka

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 57/2018 / Datum: 24.01.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Branislava Bosiljkovića i Biljane Dragojević, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu z ...

 4. Przz 63/2018 zahtev za zaštitu zakonitosti; troškovi postupka

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 63/2018 / Datum: 24.01.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Branislava Bosiljkovića i Biljane Dragojević, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu z ...

 5. Uzp 15/2019 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 15/2019 / Datum: 24.01.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Biljane Dragojević i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom suda Vesnom Mraković, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu Akcionarskog društva ...

 6. Uzp 393/2018 zahtev za preispitivanje; ponavljanje postupka

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 393/2018 / Datum: 24.01.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Branislava Bosiljkovića i Biljane Dragojević, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., po ...

 7. Uzp 369/2018 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 369/2018 / Datum: 27.12.2018.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Biljane Dragojević i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu AA iz...,..., koju zastupa ...

 8. Uzp 383/2018 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 383/2018 / Datum: 27.12.2018.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Biljane Dragojević i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu AA iz...,..., koga zastupa ...

 9. Uzp 391/2018 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 391/2018 / Datum: 27.12.2018.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Biljane Dragojević i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu AA iz sela...,..., koju zas ...

 10. Uzp 403/2018 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 403/2018 / Datum: 27.12.2018.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu AA iz..., ulica..., koga zastu ...

Pages