Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 355 rezultata)
 1. Kž I 1978/08

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 1978/08 / Datum: 22.09.2008.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Slobodana Rašića i Nate Mesarović, članova veća, sa savetnikom Draganom Lužnjanin, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog ...

 2. Kž I 336/07

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 336/07 / Datum: 09.09.2008.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Gorana Čavline, Bate Cvetkovića, Dragana Aćimovića i Slobodana Gazivode, članova veća, sa savetnikom Nebojšom Pavlovićem, zapisničarem, u kriv ...

 3. Kž I 1433/07

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 1433/07 / Datum: 19.06.2008.

  U IME NARODA     Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Dragana Jocića i sudija porotnika Mike Subotić, Zorane Ahel i Špire Berzbradice, članova veća, i savetnika Vrhovnog suda Dragane Jevrić, ...

 4. Kž II 2400/07

  Krivična materija / Upisnici: Kž II / Br. predmeta: 2400/07 / Datum: 16.01.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Sonje Manojlović i Anđelke Stanković, članova veća, sa savetnikom Svjetlanom Nikolić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđenog AA, zbog krivičnog dela ...

 5. Kzz 141/07

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 141/07 / Datum: 25.12.2007.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Gorana Čavline, Bate Cvetkovića, Dragana Aćimovića i Anđelke Stanković, članova veća i savetnika Gordane Burlić, kao zapisničara, u krivičnom pr ...

 6. Kž I 2124/07

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 2124/07 / Datum: 23.10.2007.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Gorana Čavline i Bate Cvetkovića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, zapisničarem, u krivičnom predmetu optuženog AA zbog krivičnog dela omoguća ...

 7. Kzz 113/07

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 113/07 / Datum: 12.10.2007.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Slobodana Rašića, Sonje Manojlović, Anđelke Stanković i mr Sretka Jankovića, članova veća, sa savetnikom Svjetlanom Nikolić, kao zapisničarem, u ...

 8. Kž I 1968/07

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 1968/07 / Datum: 27.09.2007.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, kao predsednika veća, Bate Cvetkovića i Dragana Aćimovića, kao članova veća, i savetnika Biljane Milosavljević, kao zapisničara, u krivičnom postupku protiv opt ...

 9. Kž I 797/07

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 797/07 / Datum: 23.04.2007.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Slobodana Rašića i Sonje Manojlović, članova veća, sa savetnikom Svjetlanom Nikolić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog del ...

 10. Kzp 143/07

  Krivična materija / Upisnici: Kzp / Br. predmeta: 143/07 / Datum: 17.04.2007.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića i Miroslava Cvetkovića, članova veća, sa savetnikom Draganom Lužnjanin, kao zapisničarem, u krivičnom postupku protiv ...

Pages