Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 363 rezultata)
 1. Kzu 42/09

  Krivična materija / Upisnici: Kzu / Br. predmeta: 42/09 / Datum: 17.11.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića i Zorana Tatalovića, članova veća i savetnika Dragane Vuksanović, kao zapisničara, u krivičnom predmetu osuđenog AA, ...

 2. Kzu 78/09

  Krivična materija / Upisnici: Kzu / Br. predmeta: 78/09 / Datum: 07.05.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Dragana Jocića, Zorana Tatalovića i Zorana Savića, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivi ...

 3. Kzu 79/09

  Krivična materija / Upisnici: Kzu / Br. predmeta: 79/09 / Datum: 24.02.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Dragana Jocića, Zorana Tatalovića i Gorana Čavline, članova veća, i savetnika Vrhovnog suda, Gordane Maravić, zapisn ...

 4. Kž II 91/09

  Krivična materija / Upisnici: Kž II / Br. predmeta: 91/09 / Datum: 05.02.2009.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića i Zorana Tatalovića, članova veća i savetnika Vrhovnog suda, Gordane Maravić, zapisničara, u krivičnom predmetu protiv osuđenog AA ...

 5. Kzu 413/08

  Krivična materija / Upisnici: Kzu / Br. predmeta: 413/08 / Datum: 28.11.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Sonje Manojlović i Anđelke Stanković, članova veća, sa savetnikom Draganom Lužnjanin, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđenog AA, zbog kr ...

 6. Kž I 1978/08

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 1978/08 / Datum: 22.09.2008.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Slobodana Rašića i Nate Mesarović, članova veća, sa savetnikom Draganom Lužnjanin, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog ...

 7. Kž I 336/07

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 336/07 / Datum: 09.09.2008.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Gorana Čavline, Bate Cvetkovića, Dragana Aćimovića i Slobodana Gazivode, članova veća, sa savetnikom Nebojšom Pavlovićem, zapisničarem, u kriv ...

 8. Kž I 1433/07

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 1433/07 / Datum: 19.06.2008.

  U IME NARODA     Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Dragana Jocića i sudija porotnika Mike Subotić, Zorane Ahel i Špire Berzbradice, članova veća, i savetnika Vrhovnog suda Dragane Jevrić, ...

 9. Kž II 2400/07

  Krivična materija / Upisnici: Kž II / Br. predmeta: 2400/07 / Datum: 16.01.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Sonje Manojlović i Anđelke Stanković, članova veća, sa savetnikom Svjetlanom Nikolić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđenog AA, zbog krivičnog dela ...

 10. Kzz 141/07

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 141/07 / Datum: 25.12.2007.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Gorana Čavline, Bate Cvetkovića, Dragana Aćimovića i Anđelke Stanković, članova veća i savetnika Gordane Burlić, kao zapisničara, u krivičnom pr ...

Pages