Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 632 rezultata)
 1. Uzp 23/2022 4.1.1.7; 4.1.2.7.1

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 23/2022 / Datum: 21.02.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Vesne Subić, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,..,... br...., ...

 2. Przz 1/2022 2.5.29.2; podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 1/2022 / Datum: 11.02.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Svetlane Tomić Jokić, Milene Rašić i Radmile Dragičević Dičić, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući o ...

 3. Uzp 431/2021 4.1.1.4.2; rokovi; 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 431/2021 / Datum: 11.02.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., koga ...

 4. Uzp 402/2021 4.1.2.7.1; 4.1.1.4.2

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 402/2021 / Datum: 11.02.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz Republike ...

 5. Uzp 436/2021 4.1.2.7.1

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 436/2021 / Datum: 04.02.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Marine Milanović, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,..., koju ...

 6. Uzp 407/2021 4.1.2.7.1

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 407/2021 / Datum: 21.01.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Dobrile Strajina, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,...,...... ...

 7. Uzp 309/2021 4.1.2.7.1; 3.5.15.1

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 309/2021 / Datum: 13.01.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,...... ...

 8. Przz 11/2021 2.5.8.2; pravo na odbranu

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 11/2021 / Datum: 27.12.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Dubravke Damjanović, Svetlane Tomić Jokić i Milene Rašić, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, o ...

 9. Przz 16/2021 2.5.3; odgovornost za prekršaj

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 16/2021 / Datum: 27.12.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Dubravke Damjanović, Svetlane Tomić Jokić i Milene Rašić, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Dragicom Vrani ...

 10. Us 10/2021 3.20; sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 10/2021 / Datum: 27.12.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Jasmine Stamenković, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Osnovnog ...

Pages