Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 11819 rezultata)
 1. Rev 2301/2020 3.19.1.25.1.3

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2301/2020 / Datum: 10.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija Jasminke Stanojević, predsednika veća, Biserke Živanović i Spomenke Zarić, članova veća, u parnici tužioca AA iz …, čiji je punomoćnik Petar Milutinović, advokat iz …, protiv tuženih BB i VV, oboje iz. ...

 2. Rev 2351/2020 3.1.4.16.4

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2351/2020 / Datum: 10.06.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jasminke Stanojević, predsednika veća, Biserke Živanović i Spomenke Zarić, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Miodrag Đorđević, advokat iz..., protiv tuženog BB i ...

 3. Rev2 4112/2019 3.19.1.25.1.3; dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 4112/2019 / Datum: 10.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jasminke Stanojević, predsednika veća, Biserke Živanović i Spomenka Zarić, članova veća, u pravnoj stvari tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Dragoljub Palević, advokat iz..., protiv tuženog „BB“ iz ...

 4. Rev2 2064/2018 3.5.15.4.2

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 2064/2018 / Datum: 10.06.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija Jasminke Stanojević, predsednika veća, Spomenke Zarić i Biserke Živanović, članova veća, u parnici tužilje AA iz …, čiji je punomoćnik Ljubomir Petković, advokat iz …, protiv tuženog AD „BB“ ...

 5. Rev2 2331/2018 3.5.15.4.8

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 2331/2018 / Datum: 10.06.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija Jasminke Stanojević, predsednika veća, Spomenke Zarić i Biserke Živanović, članova veća, u parnici tužilje AA iz …, čiji je punomoćnik Čedomir Golubović, advokat iz …, protiv tužene Nacional ...

 6. R4 g 5/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 g / Br. predmeta: 5/2020 / Datum: 05.06.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Branislav Bosiljković, u predmetu predlagača AA iz..., odlučujući na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku o prigovoru za ubrzanje postupka, bez ispitnog postupka dana 05.06.2020. godine, d ...

 7. Uzp 103/2020 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.1.1; vraćanje imovine versim zajednicama

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 103/2020 / Datum: 05.06.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu „AA“ d.o.o....,...... ...

 8. R4 gp 1/2020 1 6 6 7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 gp / Br. predmeta: 1/2020 / Datum: 04.06.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br..., koga zastupa Slaviša Mrdaković, advokat iz..., ul.... br..., odlučujući o prigovoru za ubrzavanje postupka, doneo je dana 04.06.2020 ...

 9. Rev 794/2020 3.19.1.25.1.4; posebna revizija; 3.19.1.10; troškovi postupka

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 794/2020 / Datum: 04.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Zorane Delibašić, Gordane Komnenić, Biserke Živanović i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Miloš Jugović, advokat ...

 10. Prev 171/2020 3.19.1.21; rešenje

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 171/2020 / Datum: 04.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sudija: Branka Stanića, predsednika veća, Tatjane Matković Stefanović i Tatjane Miljuš, članova veća, u parnici po tužbi tužioca Specijalna bolnica za... „Dr AA“..., čiji je punomoćnik Branislav Matić, advokat u..., protiv ...

Pages