Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 10248 rezultata)
 1. Rž1 g 24/2019 16.6.7. pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 24/2019 / Datum: 22.01.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Vesne Subić i Gordane Džakula, članova veća, u pravnoj stvari predlagača AA iz..., BB i VV, obojice iz..., GG iz..., DD iz..., ĐĐ, EE, ŽŽ, ZZ, II, JJ, KK, LL, LJLJ, MM, ...

 2. Rev 5478/2019 Gž-ap 34/2019 3.19.1.25.1.2 blagovremenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev, Gž-Ap / Br. predmeta: 5478/2019, 34/2019 / Datum: 22.01.2020.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Božidara Vujičića i dr Ilije Zindovića, članova veća, u pravnoj stvari tužilaca AA, BB, VV i GG, kao pravnog sledbenika DD, svi iz..., čiji su zajedničiki punomoćnici Mi ...

 3. Kzz 1428/2019 nezakoniti dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1428/2019 / Datum: 22.01.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisni ...

 4. Kzz 1399/2019 nezakonit dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1399/2019 / Datum: 22.01.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisni ...

 5. Rev 1212/2016 3.1.3.16. odgovornost naslednika

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1212/2016 / Datum: 22.01.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Božidara Vujičića i dr Ilije Zindovića, članova veća, u pravnoj stvari tužioca AA, koga zastupa Nemanja Aleksić, advokat iz..., protiv tužene BB sa..., koj ...

 6. Uzp 375/2019 4.1.2.7.1. zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.2.5.2. spor pune jurisdikcije

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 375/2019 / Datum: 17.01.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Vesne Subić, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Privrednog društva AA,..., ...

 7. R 6455/2019 3.21

  Građanska materija / Upisnici: R / Br. predmeta: 6455/2019 / Datum: 16.01.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Branislava Bosiljkovića i Biserke Živanović, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Danilo Nikolić, advokat iz..., protiv tužene Republik ...

 8. R1 698/2019 3.20.1

  Građanska materija / Upisnici: R1 / Br. predmeta: 698/2019 / Datum: 16.01.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Branislava Bosiljkovića i Biserke Živanović, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Maja Ristić, advokat iz..., protiv tuženog „BB“ A.D.. ...

 9. Kzz 1425/2019 odbija se 439 t.1 zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1425/2019 / Datum: 30.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radoslava Petrovića, Veska Krstajića, Miroljuba Tomića i Jasmine Vasović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Andreom Jakovljević, kao ...

 10. Rev 5340/2019 3.19.1.25.6.3

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 5340/2019 / Datum: 26.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Božidara Vujičića i dr Ilije Zindovića, članova veća, u pravnoj stvari tužioca AA iz sela..., Grad..., čiji je punomoćnik Slobodan Pavlović, advokat iz..., protiv tuženi ...

Pages