Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 19977 rezultata)
 1. Rev 9080/2023 3.1.4.4.3; razvod braka

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 9080/2023 / Datum: 20.04.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Subić, predsednika veća, Zorana Hadžića i Mirjane Andrijašević, članova veća, u parnici tužilje-protivtužene AA iz..., čiji je punomoćnik Dragan Zdravković, advokat iz..., protiv tuž ...

 2. Prev 1786/2022 3.1.2.8.2; naknada štete

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 1786/2022 / Datum: 20.04.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branka Stanića, predsednika veća, Tatjane Miljuš i Tatjane Matković Stefanović, članova veća, u parnici po tužbi tužioca DIJAMANT DOO za proizvodnju ulja, masti i margarina, Zrenjanin, čij ...

 3. Rev 6238/2021 3.1.2.19; 3.1.2.20

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 6238/2021 / Datum: 20.04.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Ivane Rađenovići Vladislave Milićević, članova veća, u parnici tužilaca–protivtuženih AA i BB, oboje iz..., čiji je zajednički punomoćnik Predrag Zagorč ...

 4. Rev2 1146/2022 3.1.2.8.3; naknada materijalne štete

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1146/2022 / Datum: 20.04.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Subić, predsednika veća, Zorana Hadžića i Mirjane Andrijašević, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Milunka Arsić, advokat iz..., protiv tuženog Privrednog d ...

 5. Rev2 3119/2022 3.5.7; preobražaj radnog odnosa

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 3119/2022 / Datum: 20.04.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Subić, predsednika veća, Zorana Hadžića i Mirjane Andrijašević, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Jasmina Mihailović, advokat iz..., protiv tuženog Holding ...

 6. Rev 1781/2021 3.1.2.8.2

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1781/2021 / Datum: 19.04.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jelice Bojanić Kerkez, predsednika veća, Vesne Stanković i Radoslave Mađarov, članova veća, u parnici tužioca Kompanija „DDOR Novi Sad“ ado Novi Sad, čiji je punomoćnik Nebojša Marušić, ad ...

 7. Rev2 737/2023 3.19.1.25.1.4; posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 737/2023 / Datum: 19.04.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jelice Bojanić Kerkez, predsednika veća, Vesne Stanković, Radoslave Mađarov, Marine Milanović i Zorice Bulajić, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Danijel Dinčić, advokat iz.. ...

 8. Rev2 847/2023 3.19.1.25.1.4; posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 847/2023 / Datum: 19.04.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jelice Bojanić Kerkez, predsednika veća, Vesne Stanković, Radoslave Mađarov, Marine Milanović i Zorice Bulajić, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Nikola Mirković, advokat iz. ...

 9. Rev2 1310/2023 3.5.9

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1310/2023 / Datum: 19.04.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jelice Bojanić Kerkez, predsednika veća, Vesne Stanković, Radoslave Mađarov, Marine Milanović i Zorice Bulajić, članova veća, u pravnoj stvari tužioca AA iz..., opština..., čiji je punomoć ...

 10. Rev 958/2022 3.19.1.25.1.4; posebna revizija; 3.1.3.9; nevažnost zaveštanja

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 958/2022 / Datum: 13.04.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Ivane Rađenović, Branka Stanića, Jasmine Stamenković i Tatjane Miljuš, članova veća, u parnici tužilaca AA iz..., BB iz..., VV iz... i GG iz... čiji je zajednički pu ...

Pages