Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 12003 rezultata)
 1. Uzp 541/2013 presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke (odbijanje zahteva)

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 541/2013 / Datum: 29.01.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Dragana Skoka i Stojana Jokića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu P.e. doo z.p.p., N.S., koga zastupa punom ...

 2. Kzz 43/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 43/2014 / Datum: 29.01.2014.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Veska Krstajića, Biljane Sinanović i Nate Mesarović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao ...

 3. Kzz 56/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 56/2014 / Datum: 29.01.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Veska Krstajića, Biljane Sinanović i Nate Mesarović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Zoricom Stojković, kao zapisničarem, u ...

 4. Kd 7/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 7/2014 / Datum: 29.01.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljene S. ...

 5. Kzz 42/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 42/2014 / Datum: 29.01.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Veska Krstajića, Biljane Sinanović i Nate Mesarović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisni ...

 6. Kzz 35/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 35/2014 / Datum: 28.01.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Nate Mesarović, Gorana Čavline i Radmile Dragičević-Dičić, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom predme ...

 7. Kzz 24/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 24/2014 / Datum: 28.01.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Nate Mesarović, Gorana Čavline i Radmile Dragičević-Dičić, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Natašom Banjac, kao zap ...

 8. Kzz 34/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 34/2014 / Datum: 28.01.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Nate Mesarović, Gorana Čavline i Radmile Dragičević-Dičić, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Vesnom Veselinović, kao ...

 9. Kzz 36/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 36/2014 / Datum: 28.01.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Nate Mesarović, Gorana Čavline i Radmile Dragičević-Dičić, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Natašom Banjac, kao zap ...

 10. Kzz 47/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 47/2014 / Datum: 28.01.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Nate Mesarović, Gorana Čavline i Radmile Dragičević-Dičić, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, kao zapisničarem, u krivičnom pr ...

Pages