Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 12003 rezultata)
 1. Kzz 49/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 49/2014 / Datum: 28.01.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Nate Mesarović, Gorana Čavline i Radmile Dragičević-Dičić, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivično ...

 2. Kzz 257/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 257/2013 / Datum: 27.01.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Nate Mesarović, Gorana Čavline i Maje Kovačević-Tomić, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivl ...

 3. Kzz 14/2014 odbijajuća presuda; bitna povreda odredaba krivičnog postupka (zahtev podnet zbog povrede iz člana 438 stav 1 tačka 4 ZKP)

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 14/2014 / Datum: 23.01.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević- Tomić, Sonje Pavlović i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u ...

 4. Kzz 249/2013 odbijajuća presuda; bitne povrede odredaba krivičnog postupka (čl. 438 st. 2 tačka 1 ZKP); povrede krivičnog zakona (čl. 439 tačka 3 ZKP)

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 249/2013 / Datum: 23.01.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević- Tomić, Sonje Pavlović i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksano ...

 5. Kzz 13/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 13/2014 / Datum: 23.01.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević- Tomić, Sonje Pavlović i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u ...

 6. Kzz 27/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 27/2014 / Datum: 23.01.2014.

  U IME NARODA     Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević- Tomić, Sonje Pavlović i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem ...

 7. Kzz 28/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 28/2014 / Datum: 23.01.2014.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Drgičević-Dičić, Maje Kovačević- Tomić, Sonje Pavlović i Gorana Čavline, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao zapi ...

 8. Kd 1/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 1/2014 / Datum: 23.01.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić i Maje Kovačević- Tomić, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog Z.S., zbog kri ...

 9. Kzz OK 25/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 25/2013 / Datum: 23.01.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević- Tomić, Sonje Pavlović i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao zapi ...

 10. Kzz OK 26/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 26/2013 / Datum: 23.01.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević- Tomić, Sonje Pavlović i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao zapi ...

Pages