Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 12100 rezultata)
 1. Kzz 74/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 74/2014 / Datum: 20.02.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u krivičnom p ...

 2. Kzz 100/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 100/2014 / Datum: 20.02.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u krivičnom p ...

 3. Kzz 101/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 101/2014 / Datum: 20.02.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u krivičnom p ...

 4. Kzz 102/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 102/2014 / Datum: 20.02.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u krivičnom p ...

 5. Kzz 113/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 113/2014 / Datum: 20.02.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u krivičnom p ...

 6. Kzz 92/2014 bitna povreda iz čl. 74 i čl. 438 st. 2 tačka 1 Zakonika o krivičnom postupku; neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 92/2014 / Datum: 19.02.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Veska Krstajića, Biljane Sinanović i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Zoricom Stojković, kao za ...

 7. Kzz 104/2014 odbijajuća presuda; povreda zakona iz čl. 485 st. 1 tačka 1 ZKP

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 104/2014 / Datum: 19.02.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Veska Krstajića, Biljane Sinanović i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao za ...

 8. Kzz 91/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 91/2014 / Datum: 19.02.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Veska Krstajića, Biljane Sinanović i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao zapisničarem, u ...

 9. Kzz 94/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 94/2014 / Datum: 19.02.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Veska Krstajića, Biljane Sinanović i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Zoricom Stojković, kao zapisničarem, u ...

 10. Kzz 105/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 105/2014 / Datum: 19.02.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Veska Krstajića, Biljane Sinanović i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisni ...

Pages