Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 12003 rezultata)
 1. Kzz 193/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 193/2013 / Datum: 12.12.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Predraga Gligorijevića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Dragan ...

 2. Kzz 215/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 215/2013 / Datum: 12.12.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 3. Kzz 205/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 205/2013 / Datum: 11.12.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Ljubice Knežević-Tomašev, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Zoricom Stojković, kao zapis ...

 4. Kzz 178/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 178/2013 / Datum: 05.12.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Bate Cvetkovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuks ...

 5. Kzz 184/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 184/2013 / Datum: 04.12.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Ljubice Knežević-Tomašev, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda, Zoricom Stojko ...

 6. Kzz 194/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 194/2013 / Datum: 04.12.2013.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Ljubice Knežević-Tomašev, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Mede ...

 7. Kzz 195/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 195/2013 / Datum: 04.12.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Ljubice Knežević-Tomašev, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda, Zoricom Stojko ...

 8. Uzp 360/2013 presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke (odbijenje zahteva)

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 360/2013 / Datum: 28.11.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vere Pešić, predsednika veća, Olge Đuričić i Nadežde Radević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu G.P. iz K., koga zastupa punomoćnik M.S., a ...

 9. Uzp 366/2013 odbacivanje zahteva za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 366/2013 / Datum: 28.11.2013.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Vere Pešić, predsednika veća, Olge Đuričić i Nadežde Radević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu M.M. iz B., koju zastupa punomoćnik B.LJ.A., advokat iz B ...

 10. Kzz 169/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 169/2013 / Datum: 27.11.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Ljubice Knežević-Tomašev, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Zoricom Stojković, kao zapis ...

Pages