Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 15796 rezultata)
 1. Kzz 159/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 159/2016 / Datum: 01.03.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u krivičnom p ...

 2. Kzz 160/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 160/2016 / Datum: 01.03.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u krivičnom p ...

 3. Kzz 145/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 145/2016 / Datum: 01.03.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, ...

 4. Uzp 795/2015

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 795/2015 / Datum: 26.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Dragana Skoka i Zvezdane Lutovac, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu Skupštine opštine Bački Petrovac, Bač ...

 5. Kzz 92/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 92/2016 / Datum: 25.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Gorana Čavline, Dragana Aćimovića i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom ...

 6. Kzz 93/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 93/2016 / Datum: 25.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Gorana Čavline, Dragana Aćimovića i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivlje ...

 7. Prev 263/2015 prekid postupka

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 263/2015 / Datum: 25.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branka Stanića, predsednika veća, Gordane Ajnšpiler-Popović i Branislave Apostolović, članova veća, u sporu po tužbi tužioca Agencije za privatizaciju Republike Srbije iz Beograda, koju zastupa punomoć ...

 8. Prev 403/2015 prekid postupka

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 403/2015 / Datum: 25.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branka Stanića, predsednika veća, Gordane Ajnšpiler-Popović i Branislave Apostolović, članova veća, u sporu po tužbi tužioca Konzorcijuma fizičkih lica koji čine N.T. iz S.P., S.M. iz S.P., G.V. iz B. ...

 9. Rev 163/2016 troškovi parničnog postupka; dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 163/2016 / Datum: 25.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Andrejević, predsednika veća, Biserke Živanović i Spomenke Zarić, članova veća, u sporu tužilje T.Đ. iz N.B., koju zastupa M.J., advokat iz B., protiv tuženog P.Đ. iz B., koga zastupa G.D., adv ...

 10. Kzz 127/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 127/2016 / Datum: 25.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Gorana Čavline, Dragana Aćimovića i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Ivanom Trkuljom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom pred ...

Pages