Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 14778 rezultata)
 1. Kzz 926/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 926/2015 / Datum: 05.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Gorana Čavline, Dragana Aćimovića, Radoslava Petrovića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom ...

 2. Kzz 947/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 947/2015 / Datum: 05.11.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Gorana Čavline, Dragana Aćimovića, Radoslava Petrovića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okr ...

 3. Prev 60/2015 dozvoljenost revizije; posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 60/2015 / Datum: 05.11.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branka Stanića, predsednika veća, Branislave Apostolović, Gordane Ajnšpiler Popović, Jelene Borovac i Zvezdane Lutovac, članova veća, u parnici po tužbi tužioca K.š.p. DOO, Z., koga zastupa punomoćnik ...

 4. Rev 1844/2015 odbačaj revizije

  Građanska materija / Upisnici: / Br. predmeta: 1844/2015 / Datum: 05.11.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Branka Stanića i Gordane Ajnšpiler-Popović, članova veća, u parnici po tužbi tužioca D.K. iz N.S., koga zastupa punomoćnik B.V., advokat iz F., protiv tužene R ...

 5. Rž k 157/2015 neažurno postupanje suda

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž k / Br. predmeta: 157/2015 / Datum: 05.11.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Ivanom Trkuljom Veselinović, kao zapisničarem, u postupku predlagača D.U., radi zaštite prava na ...

 6. Prev 83/2015 ništavnost ugovora

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 83/2015 / Datum: 05.11.2015.

  U IMA NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudije Branka Stanića, kao predsednika veća, sudije Branislave Apostolović i sudije Gordane Ajnšpiler Popović, kao članova veća, u parničnom postupku po tužbi tužioca J.-j. a.d. u stečaju iz N.S., ...

 7. Prev 86/2015 naknada za korišćenje javnog građevinskog zemljišta

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 86/2015 / Datum: 05.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branka Stanića, predsednika veća, Branislave Apostolović i Gordane Ajnšpiler Popović, članova veća, u parnici po tužbi tužioca G. DOO, N.S., koga zastupa punomoćnik M.S., advokat iz N.S., ...

 8. Prev 92/2015 građansko procesno pravo; građansko materijalno pravo; ništavost ugovora o javnim nabavkama

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 92/2015 / Datum: 05.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branka Stanića, predsednika veća, Branislave Apostolović i Gordane Ajnšpiler-Popović, članova veća, u parnici po tužbi tužioca Opština Novi Kneževac, koga zastupa Opštinski javni pravobran ...

 9. Rev 947/2015 obligaciono pravo; raskid ugovora

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 947/2015 / Datum: 05.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Gordane Ajnšpiler Popović i Branka Stanića, članova veća, u parnici po tužbi tužilje M.M. iz B., koju zastupa Advokatska kancelarija R. iz B., pro ...

 10. Rev2 1254/2015 povreda radne obaveze

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1254/2015 / Datum: 05.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Branka Stanića i Gordane Ajnšpiler Popović, članova veća, u radnom sporu tužioca S.Č. iz S.M., čiji je punomoćnik G.T., advokat iz N.S., protiv tu ...

Pages