Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 14778 rezultata)
 1. Uzp 259/2015

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 259/2015 / Datum: 05.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Dragana Skoka i Milomira Nikolića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Karanović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu TDOO ''P.'' iz P ...

 2. Rev2 721/2015 povreda radne obaveze

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 721/2015 / Datum: 05.11.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Andrejević, predsednika veća, Biserke Živanović i Spomenke Zarić, članova veća, u parnici tužioca I.J. iz N., koga zastupa S.S., advokat iz N., protiv tuženog N.E. A.D. sa sedištem u N., radi p ...

 3. Rev2 1810/2015 prekovremeni rad

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1810/2015 / Datum: 05.11.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Andrejević, predsednika veća, Biserke Živanović, Božidara Vujičića, Lidije Đukić i Vesne Popović, članova veća, u parnici iz radnog odnosa tužioca D.P. iz Z., čiji je punomoćnik G.S., advokat i ...

 4. Prev 107/2015 raskid ugovora zbog promene okolnosti po isteku roka za ispunjenje obaveze

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 107/2015 / Datum: 05.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branka Stanića, predsednika veća, Gordane Ajnšpiler-Popović i Branislave Apostolović, članova veća, u parnici po tužbi tužioca H.A.-A.b. a.d. iz B., koga zastupa punomoćnik B.G., advokat i ...

 5. Prev 114/2015 ugovor o prodaji

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 114/2015 / Datum: 05.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudije Branka Stanića, kao predsednika veća, sudije Gordane Ajnšpiler-Popović i sudije Branislave Apostolović, kao članova veća, u pravnoj stvari tužioca A. d.o.o. B., čiji je punomoćnik advokat M ...

 6. Rev2 514/2015 konkurs

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 514/2015 / Datum: 05.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Branka Stanića i Gordane Ajnšpiler Popović, članova veća, u radnom sporu tužilje V.J. iz B.T., čiji je punomoćnik LJ.P., advokat iz B.T., protiv t ...

 7. Rev2 898/2015 jubilarna nagrada

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 898/2015 / Datum: 05.11.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Branka Stanića, Gordane Ajnšpiler-Popović, Jelene Borovac i Zvezdane Lutovac, članova veća, u parnici po tužbi tužioca A.J. iz S., koga zastupa punomoćnik S.A. ...

 8. Rev 481/2015 dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 481/2015 / Datum: 05.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Branka Stanića i Gordane Ajnšpiler Popović, članova veća, u parnici po tužbi tužioca D.Đ.1 iz sela D.V., koga zastupa punomoćnik M.N., advokat iz ...

 9. Kd 140/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 140/2015 / Datum: 04.11.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog Z.B. i d ...

 10. Kzz 943/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 943/2015 / Datum: 04.11.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cetković i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao zapisničarem, u krivi ...

Pages