Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 14778 rezultata)
 1. Kzz 945/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 945/2015 / Datum: 04.11.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Zoricom Stojković, kao zapisničarem, u kriv ...

 2. Rev2 1686/2015 Rž 338/2015 poništaj odluke o dodeli stana

  Građanska materija / Upisnici: Rev2, Rž / Br. predmeta: 1686/2015, 338/2015 / Datum: 04.11.2015.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Božidara Vujičića i Lidije Đukić, članova veća, u pravnoj stvari tužioca V.V. iz B., čiji je punomoćnik P.K., advokat iz B., protiv tuženog JP „Elektroprivreda Srbije“ i ...

 3. Rž g 1654/2015 pretežni doprinos predlagača

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 1654/2015 / Datum: 04.11.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Jasminke Stanojević i Biljane Dragojević, članova veća, u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku predlagača D.Đ. iz B. – M.M.L., ulica …, odlučujući ...

 4. Kzz 935/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 935/2015 / Datum: 04.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem ...

 5. Kzz 934/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 934/2015 / Datum: 04.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Zoricom Stojković, kao zapisni ...

 6. Kzz 933/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 933/2015 / Datum: 04.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Zoricom Stojković, kao zapisni ...

 7. Rev1 16/2015 naknada zarade

  Građanska materija / Upisnici: Rev1 / Br. predmeta: 16/2015 / Datum: 04.11.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Ljubice Milutinović, predsednika veća, Jasminke Stanojević i Biljane Dragojević, članova veća, u parnici tužilje D.V. iz N.P., čiji je punomoćnik N.P., advokat iz N.P., protiv tuženog PU TP R. iz N.P., ...

 8. Rev2 1446/2015 stimulativna naknada za korišćenje godišnjeg odmora

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1446/2015 / Datum: 04.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Božidara Vujičića i Lidije Đukić, članova veća, u pravnoj stvari tužilje M.M. iz K., čiji je punomoćnik M.K., advokat iz K., protiv tužene Republike Srbije, ...

 9. Rev2 1457/2015 poništaj disciplinske odluke

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1457/2015 / Datum: 04.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Milomira Nikolića, predsednika veća, Slađane Nakić Momirović i Marine Govedarica, članova veća, u parnici iz radnog odnosa tužioca B.D. iz P., sa boravištem u S., čiji je punomoćnik D.S., a ...

 10. Rev2 1543/2015 razrešenje zaštitnika građana

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1543/2015 / Datum: 04.11.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jelene Borovac i Zvezdane Lutovac, članova veća, u sporu tužilje D.R.-G. iz Z., čiji je punomoćnik J.M., advokat iz Z., protiv tuženog Grada Zrenjanina, koga zast ...

Pages