Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 12059 rezultata)
 1. Kzz 200/10- bitne povrede odredaba krivičnog postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 200/10 / Datum: 28.12.2010.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Gorana Čavline, Anđelke Stanković, Veska Krstajića i Ljubice Knežević-Tomašev, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Mirjanom Puzović, k ...

 2. Kzz 39/10- zahtev za zaštitu zakonitosti

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 39/10 / Datum: 28.12.2010.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Veska Krstajića i Ljubice Knežević-Tomašev, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Gordanom Burlić, kao zapisničarem, ...

 3. Kzz 191/10- neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 191/10 / Datum: 22.12.2010.

  U IME NARODA                           Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev, Veska Krstajića i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog ...

 4. Kzz 192/10- bitne povrede odredaba krivičnog postupka, branilac

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 192/10 / Datum: 22.12.2010.

  U IME NARODA                           Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapis ...

 5. Kzz 194/10- povrede krivičnog zakona, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 194/10 / Datum: 22.12.2010.

  U IME NARODA                           Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapis ...

 6. Kzz 196/10- zastarelost- povrede krivičnog zakona

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 196/10 / Datum: 22.12.2010.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Veska Krstajića i Ljubice Knežević-Tomašev, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Gordanom Burlić, kao ...

 7. Uzz 55/10- vanredna pravna sredstva, zahtev za zaštitu zakonitosti

  Upravna materija / Upisnici: Uzz / Br. predmeta: 55/10 / Datum: 17.12.2010.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić i Vesne Popović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući po zahtevu za zaštitu zakonitosti Repu ...

 8. Rev 3602/10- naknada štete- akt diskriminacije

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3602/10 / Datum: 16.12.2010.

  U IME NARODA                          Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Vide Petrović-Škero i Vlaste Jovanović, članova veća, u parnici tužilja T.V. iz P., i M.M. iz K., čiji je zajednički punomoćnik, a ...

 9. Kzz 189/10- tužilac

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 189/10 / Datum: 01.12.2010.

  U IME NARODA               Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom ...

 10. Us 14/10- sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 14/10 / Datum: 30.11.2010.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Vlaste Jovanović, predsednika veća, Mirjane Ivić i Vide Petrović-Škero, članova veća, sa savetnikom suda Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Prvog osnovnog suda u Beogr ...

Pages